Teams zijn alsmaar dynamischer geworden. Al naar gelang de opgaven, wisselen ze van vorm en samenstelling. In plaats van het zelfstandige naamwoord ‘team’ gebruiken we tegenwoordig het werkwoord ‘teaming’. Wat dat betekent? Hard werken om je team optimaal te laten werken. Oftewel, continu tijd en energie in je team stoppen.

Teams zijn niet alleen belangrijker maar ook dynamischer geworden, zo schreef ik in mijn vorige blog. Teams zijn het kloppend hart van organisaties. Deze ontpoppen zich steeds meer als een netwerk of verzameling van teams. Organisaties zijn een ‘team of teams’. In dit verband is ook de term ‘Teaming’ relevant. Het concept verwijst naar het dynamische karakter van teams. De reguliere teams van weleer – denk daarbij aan stabiele structuren, vaste taken en functies, vaste werkgewoonten en niet te vergeten een vaste samenstelling – verdwijnen naar de achtergrond. Teams worden tegenwoordig voortdurend uit elkaar gehaald en weer in elkaar geschoven. Ze worden opgeschaald en afgeschaald. Ze veranderen voortdurend van vorm en samenstelling. Voorspelbare fasen in de teamontwikkeling maken plaats voor grillige patronen. De grenzen naar andere teams en naar de buitenwereld zijn niet langer gesloten, maar staan wijd open. Heel wat teams – denk in dit verband aan de her en der als paddenstoelen uit de grond rijzende ‘crisisteams’ – zijn ‘pop-up teams’ geworden: teams die plotseling ontstaan en die na gedane klus ook zomaar weer ineens verdwijnen.

Stop tijd en energie in je team

Dynamische teams worden niet zomaar een succes. Integendeel, je moet er hard aan werken om dergelijke teams werkend te krijgen. Het vraagt om continue en intensieve aandacht. Het is nodig om steeds weer opnieuw tijd en energie in je team(s) te stoppen. Want anders komen ze niet van de grond en gaan ze ook niet vliegen. Harvard-professor Amy Edmondson sprak een jaar of toen geleden in dit verband van ‘teaming’: het in teamverband, maar wel vaak in wisselende samenstellingen, zo effectief mogelijk aan een opgave werken. Een werkwoord (‘teaming’) in plaats van een zelfstandig naamwoord (‘team’). Om vooral duidelijk te maken, dat werken in teamverband een dynamisch proces is. Teaming gaat over leren in wisselende teamverbanden constructief en productief met elkaar samen te werken. Om zodoende sneller te kunnen innoveren en beter te kunnen presteren. En dat, zonder de gebruikelijke stress. Want wie de regels van teaming beheerst, is ook in staat om in haar of zijn werk te floreren.

Spectaculaire prestaties

Teaming komt vaker voor dan je denkt. Een voorzichtige schatting leert dat 35% – 40% van alle samenwerking in dynamische teams wordt verricht. Soms met buitengewone prestaties tot gevolg. Een paar voorbeelden uit de gezondheidszorg. Om te beginnen met de versnelling in de ontwikkeling van een coronavaccin. Terwijl zoiets voorheen tien tot vijftien jaar duurde, bleken onderzoekers en producenten in staat om binnen 9 maanden een twee keer zo effectief vaccin als voorspeld te ontwikkelen. Dat is een versnelling met een factor 9 tot 20. Nog een ander, ook tijdens de coronacrisis spelend, voorbeeld. Het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis besloot om samen met de bouwers van zorgplatform Lucii een app te ontwikkelen om inwoners van de stad met klachten rechtsreeks te verbinden met een speciaal hiervoor opgetuigd medisch regiecentrum. Die app werd in sneltreinvaart ontwikkeld. Waar dat normaliter negen tot twaalf maanden duurt, werd de ontwikkeltijd nu samengeperst tot vijf dagen. Een versnelling met een factor 55 tot 73! In de zorg: een sector die eerder als behoudend dan als disruptief bekend staat. Het geheim achter die spectaculaire prestaties: intensieve samenwerking in dynamische teams. Silo’s en grenzen doorbreken. Bureaucratische regels en procedures opzij schuiven. Overbodige overleggen en eindeloze vergaderingen overboord kieperen en vervangen door kortdurende en doelgerichte briefings. Een spirit van verbinding creëren. Samenspel tonen. Met als enige doel: zo snel mogelijk een werkzame en mogelijkerwijs levensreddende app ontwikkelen. Met als drijvende kracht: teaming.

We kunnen véél meer dan we denken!

In een tijd waarin (bijna) iedereen worstelt met personeelstekorten en waarin menig organisatie door zijn hoeven zakt en niet langer de gebruikelijke prestaties kan leveren, zijn dit soort voorbeelden goed nieuws. Ze laten zien dat we veel meer kunnen dan we meestal denken. Als we onze schouders er maar onder willen zetten. En als we het maar optimaal organiseren. Dat we meer kunnen dan we denken, bewijst een reeks van aan de universiteit van Yale doorgevoerde experimenten. Daar bedachten onderzoekers een opdracht voor professionele IT-ers. Het uitgangspunt daarbij was dat een goede professional die opdracht binnen een dag zou kunnen vervullen. Wat bleek toen een onderling vergelijkbare groep professionals aan het werk was gezet? De snelste lukte het om de opdracht inderdaad in een dag te voltooien. De langzaamste groep deed er echter beduidend langer over, namelijk tien dagen. Een verschil met een factor 10! Andere onderzoeker besloten het experiment vervolgens ook op teams toe te passen. Toen bleek het verschil tussen snelle en langzame teams nóg groter te zijn, namelijk een factor veertig! Ga er maar eens goed voor zitten. Door goed met elkaar samen te werken, kun je veertig keer effectiever en productiever te werk gaan. Niet door structuurveranderingen of nieuwere technologie, maar puur door het vertonen van dynamisch teamgedrag. Dát is de kracht van teaming!

Kijk eens in de spiegel

Over twee weken zal ik in mijn volgend blog zeven principes (‘Maginificent 7’) noemen waaraan dynamische teams moeten voldoen om ook dergelijke prestatiesprongen te maken. Die principes gelden als randvoorwaarden voor succesvolle teaming. Ga tot die tijd eens na hoe jouw team op die zeven principes scoort:

  1. Hoeveel teamleden kent het team (spoiler alert: als het er meer zijn dan tien, gaat het niet lukken)
  2. Heeft het team een voor iedereen heldere opgave?
  3. Levert samenwerking meer op dan individueel werken?
  4. Wordt de samenstelling van het team regelmatig veranderd?
  5. Is het team sterk op de buitenwereld gericht?
  6. In welke mate is het team in staat om snel en soepel te schakelen en zich flexibel aan veranderende omstandigheden aan te passen?
  7. Is er sprake van voldoende mate van diversiteit binnen het team?

Je kunt die vragen voor jezelf beantwoorden, maar leuker is het om het met een paar teamleden (of zelfs het hele team te doen). Over twee weken zal ik de zeven principes nader toelichten die aan de basis van de vragen staan.

Tags: , , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

HRfestival Magazine

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE