Dit klinkt mooi, maar dit kan grote gevolgen hebben voor werknemers die hier gebruik van maken. Als HR heb je hier een belangrijke rol in. Het is immers jullie pensioenregeling waar een werknemer gebruik van maakt. En dan mag de werknemer daar ook begeleiding in verwachten.  

Nieuwe wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel

Deze mogelijkheid is onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel dat er aan zit te komen. Ik schreef al eerder dat de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel vertraagd is. Dit onderdeel wordt in een apart wetsvoorstel behandeld en staat ook verder los van de rest van het nieuwe stelsel. De ingangsdatum voor afkoop van 10% van je pensioen ineens is 1 januari 2023. 

De mogelijkheid om 10% op te nemen geldt op het moment dat je een pensioen of een deel van een pensioen laat ingaan. Van het deel dat ingaat mag 10% worden afgekocht. Laat iemand verschillende pensioenen op meerdere momenten ingaan, dan kan er dus op meerdere momenten 10% worden afgekocht. 

Hoe werkt 10% van je pensioen ineens

De werking van de afkoopmogelijkheid laat ik zien aan de hand van een vereenvoudigd rekenvoorbeeld. Stel een werknemer heeft € 10.000,- pensioen opgebouwd. 10% hiervan is € 1.000,-. Dat pensioen moet gemiddeld 20 jaar uitkeren. Dus krijgt deze werknemer € 20.000,- ineens. Het levenslange pensioen wordt vervolgens 10% lager, dus € 9.000,-

Hoog/laag

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om pensioen in een hoog/laag constructie te laten uitkeren. Dus eerst wat meer pensioen, daarna minder pensioen in de maximale bandbreedte van 100:75. Dus in plaats van levenslang € 10.000,- krijgt iemand eerst 10 jaar € 11.500, daarna levenslang € 8.625,-. Zoals gezegd bestaat deze optie al op dit moment en die optie blijft ook na 2023 bestaan.

Geen combinatie

Een werknemer mag beide mogelijkheden (10% ineens en hoog/laag) niet combineren. Er moet dus een keuze worden gemaakt. 

Gevolgen voor belasting, kortingen en toeslagen

Wanneer iemand ervoor kiest om 10% ineens te laten uitkeren kan dat grote effecten hebben. 

Je kunt door afkoop in een hogere belastingschijf terecht komen, waardoor je extra belasting moet betalen. Het kan ook zo zijn dat door de afkoop de resterende uitkeringen juist in een lagere belastingschijf terecht komen. 

Het heeft daarnaast ook effect op heffingskortingen die in het jaar van afkoop lager kunnen uitvallen, maar daarna kan het ook gunstig uitpakken. 

Afkoop heeft ook effect op toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. En ook hier kan het twee kanten op. 

Rol HR bij deze keuzes

Werknemers moeten tegenwoordig veel kiezen als ze met pensioen gaan. Wanneer ga ik met pensioen? Ga ik volledig of in deeltijd? Wat doe ik met partnerpensioen? Wil ik een vast gegarandeerd pensioen of een variabel pensioen op basis van beleggingen? 

En dan komt er dus binnenkort nog een keuzemogelijkheid met mogelijk grote impact bij, laat ik 10% ineens uitkeren, kies ik voor hoog/laag of gewoon toch maar levenslang hetzelfde pensioen? Er komt in de laatste jaren voor pensionering veel af op jullie werknemers. Gelukkig bieden pensioenuitvoerders veel tools en informatie aan. Maar wie neemt de werknemer bij de hand en waar kan de werknemer met vragen terecht? Ik zie hier een belangrijke rol voor HR weggelegd. En natuurlijk ben je geen pensioenadviseur die gespecialiseerd is in begeleiding van werknemers naar hun pensioen. Maar zorg dat je een ervaren specialist met de focus op advies bij pensionering achter de hand hebt. Zodat jij de werknemers binnen jullie bedrijf perfect kunt helpen. 

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.