Tags: , ,

De Professionalisering van HR

De redactie van HRcommunity interviewde Prof. dr. Nick van Dam over de noodzaak om HR in organisaties naar een hoger plan te tillen.

Nick is een internationaal erkend thought leader, adviseur, executive coach, onderzoeker, facilitator, en bestseller (co-) auteur van meer dan 27 boeken over Corporate Learning, Talent Management en Leiderschapsontwikkeling. Nick is Director of the IE Business School, Center for Corporate Learning and Talent Management en hij is Professor aan Nyenrode Business University, IE Business School (Madrid), en de University of Pennsylvania. Hij is voormalig partner en Global HR Executive bij McKinsey & Company.

Context: de perfecte storm

Nick, we gaan het hebben over de noodzaak en een mogelijk pad voor de ontwikkeling van HR. Kan je allereerst de context schetsen?

“We zijn in een ‘perfecte storm’ beland waarin we veel uitdagingen en kansen tegelijk tegenkomen. Denk aan de razendsnelle digitale en technologische ontwikkelingen zoals robotisering en AI, een stagnerende economie, een hoge inflatie en rentestijgingen, de klimaat- en energietransitie, behoefte aan een versnelling van innovatie, verschillende verwachtingen van werknemers, voor het eerst 5 generaties op de werkvloer, veel mensen hebben veel uitdagingen op het gebied van welzijn, en schaarste en veranderingen op arbeidsmarkt.” Deze ontwikkelingen gaan snel en haken in elkaar. Voldoende noodzaak tot innovatie en slimmer organiseren, met een heel belangrijke rol voor HR.

Trends

Welke trends en ontwikkelingen werken en organiseren zie jij?

Een recent onderzoek van McKinsey laat de volgende organisatie trends zien van 2023 en verder:

 • Hybride werken het nieuwe normaal – 4 op de 5 werknemers verwacht hybride te blijven werken;
 • Het omarmen van AI – Technologie helpt met routine- en data-gedreven taken, verandert voor iedereen hoe werken en verhoogt de productiviteit.
 • Het behouden van talent blijft een enorme uitdaging – 39% van de ondervraagde werkende mensen is van plan van baan te veranderen.
 • Werken aan een sterker DE&I beleid – Slechts 47% van de onderzochte bedrijven is tevreden met zijn DE&I beleid.
 • Mentale gezondheid – Investeren in de mentale gezondheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Werknemers die kampen met hun mentale gezondheid en welzijn lopen 4x meer kans om organisaties te verlaten;
 • Betere leiders – Slechts 25% van de onderzochte bedrijven geven aan dat zij leiders hebben die er alles aan doen om hun mensen te inspireren, motiveren en te behouden.
 • De juiste mensen in de juiste rollen – Zorg ervoor dat talent op de juiste banen wordt gezet. Dit is nu slechts in 20 tot 30% het geval.
 • De kennis en vaardigheden kloof dichten – 95% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat er sprake is van onvoldoende kennis/vaardigheden om de bedrijfsstrategie succesvol uit te voeren.
 • Efficiëntie maximaliseren – 40% van de onderzochte werkenden geeft aan dat onduidelijke rolverdeling en complexe structuren in de organisatie verantwoordelijk zijn voor een sterk gebrek aan efficiëntie;
 • Snelheid en veerkracht– het versnellen van innovaties, soms zelfs exponentieel, wat ook vraagt om meer veerkracht.

Bij al deze trends is een grote en belangrijke rol weggelegd voor HR-professionals. Zeker in de (hybride) organisatie van de toekomst, waarin sterke verbindingen en het sociale aspect nog belangrijker zijn dan vandaag kan HR een groot verschil maken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat organisaties waar HR professionals diepe vakkennis en leiderschapsvaardigheden hebben, 35% meer winst maken.

Complicatie

HR zit op rozen dus?

Succesvolle HR leiders en professionals hebben een positieve invloed op het bedrijf. Helaas ziet nog niet iedereen dit zo. HR is een relatief jong vak. In de jaren 80 en 90 evolueerde het domein personeelsbeheer tot Human Resources, met meer nadruk op strategisch HR-management en het afstemmen van HR-praktijken op bedrijfsdoelstellingen.

Tot 30 jaar geleden kon zo’n beetje iedereen werken in HR en ging het vooral om administratieve taken, het optimaliseren van bedrijfsprocessen, verzorgen van een aantal noodzakelijke vaktechnische trainingen en geven van HR ondersteuning voor leiders.

Nu is dat anders en moet je veel van het vak weten om een succesvolle HR professional te zijn. Het is geen giswerk meer, maar er worden keuzes gemaakt op basis van data, voorspellende analyse en artificiële intelligentie. De opkomst van nieuwe technologieën, zoals HR-informatiesystemen, hielp ook om het vakgebied HR te transformeren en meer datagestuurd te maken.

Ondertussen begint het beroep ook steeds volwassener te worden door het gebruik van evidence-based praktijken. Evidence based HR praktijken zijn benaderingen binnen human resources management die gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken en bewijsmateriaal. Dit betekent dat beslissingen over personeelsbeleid worden genomen op basis van objectieve, betrouwbare en kwantitatieve gegevens in plaats van op basis van intuïtie of persoonlijke voorkeur. Het implementeren van evidence based HR praktijken vereist echter wel een bepaalde mate van expertise en kennis. Organisaties moeten in staat zijn om wetenschappelijke studies te interpreteren en de vertaalslag te maken naar hun eigen situatie. Daarnaast is het belangrijk om voldoende data te verzamelen en analyseren om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

De ontwikkeling die HR doormaakt is echter nog niet bij iedereen duidelijk, vooral buiten het vakgebied niet. Ook hier ligt een opgave voor HR. Niet alleen onderbouwd en bewezen beleid dat bijdraagt aan organisatiedoelstellingen en maatschappelijke vraagstukken, maar ook je meerwaarde kunnen laten zien en uitventen!

Er is ook nog een ander aandachtspunt. De eerder geschetste context, trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemiddelde HR-professional razend druk is en daardoor soms moeite heeft de eigen ontwikkeling te onderhouden. Om de voorliggende kansen te pakken en waarde te creëren zullen HR leiders zichzelf moeten blijven ontwikkelen.

Ontwikkeling van HR

Als de kansen zich volop aandienen, de ontwikkelbehoefte groot en de tijd schaars, welke ontwikkeling moet HR volgens jou dan met name doormaken?

Als HR professional is het belangrijk om te beschikken over een breed scala aan vaardigheden om succesvol te zijn in je werk. Hieronder vind je de 6 belangrijkste skills die HR professionals moeten ontwikkelen:

 1. Het leiden van innovatie en transformatie: In een snel veranderende werkomgeving is het cruciaal dat HR professionals in staat zijn om innovatieve oplossingen te bedenken en veranderingen te leiden.
 2. Strategisch denken: Als strategisch partner van de organisatie, moet je als HR professional in staat zijn om de verbinding te leggen tussen HR-initiatieven en de bedrijfsdoelstellingen.
 3. Identificeren en toepassen van evidence based HR praktijken: Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen in het vakgebied en deze kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk.
 4. Het gebruiken van data, AI en technologieën ter ondersteuning van HR werkzaamheden: Met behulp van data, AI en technologieën kunnen HR professionals beter geïnformeerde beslissingen nemen en efficiënter werken.
 5. Kritisch denken en problemen oplossen: Vaak worden HR professionals geconfronteerd met complexe vraagstukken waarbij kritisch denken essentieel is om tot een goede oplossing te komen.
 6. Het bekend zijn met en het toepassen van ‘best practices’ in HR: Door het volgen van ‘best practices’ kun je als HR professional ervoor zorgen dat bewezen succesvolle werkwijzen worden gebruikt.

Het ontwikkelen van deze 6 vaardigheden is cruciaal voor HR professionals om succesvol te zijn in hun werk en bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Feedback, luisteren en werkplezier

HR is onmisbaar in het verbeteren van organisaties. Daarom is het zo belangrijk om HR naar een hoger niveau te tillen. Succesvolle organisaties weten altijd talentvolle mensen aan te trekken, te boeien en te binden. HR speelt daarbij een vitale rol. Als je de juiste mensen de juiste taken geeft, helpen zij jou om de organisatie te laten groeien. Aan het einde van de dag ligt het succes van een organisatie bij de mensen.

Het is voor een organisatie van groot belang om werknemers regelmatig om feedback te vragen over de organisatiecultuur en het HR-beleid. Het verzamelen van deze informatie kan helpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van werknemers.

Wanneer werknemers zich gehoord voelen, zijn ze eerder geneigd om positief bij te dragen aan de organisatie en zich meer betrokken te voelen. Dit kan leiden tot hogere productiviteit, minder verzuim en een hogere retentiegraad. Daarnaast kunnen op basis van deze feedback eventuele pijnpunten worden geïdentificeerd die kunnen worden aangepakt met passende maatregelen.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat deze feedback op regelmatige basis wordt verzameld, omdat dit ertoe kan bijdragen dat nieuwe problemen tijdig worden ontdekt en aangepakt. Dit toont aan dat de organisatie openstaat voor suggesties en bereid is om aanpassingen door te voeren die ten goede komen aan haar medewerkers.
Al met al is het vragen naar feedback van werknemers over de cultuur en het HR-beleid cruciaal voor elke organisatie die streeft naar een gezonde werkplek met betrokken medewerkers. Het biedt waardevolle inzichten die kunnen helpen bij het creëren van een positieve bedrijfscultuur en het verbeteren van HR-beleid.

Meedoen aan het ‘Global HR Leadership Program’, een officieel erkend “Expert Diploma HR Leadership” van Nyenrode Business Universiteit en IE Business School (Madrid). Deze begint op 14 november 2023, duurt 7 maanden en wordt in het Engels gegeven. Klik hier voor meer informatie.

Tags: , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Artikelen, Interviews

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE