Tags: ,

Van administratieve vicieuze cirkel naar business partner met e-HRM

Van HRM wordt verwacht dat de afdeling bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Een mooie ambitie, maar voorwaarde is wel dat HR bevrijd wordt van de administratieve lastendruk. Want, in administreren zit geen toegevoegde waarde.

HR is een complex vakgebied, dat steeds meer inhoudelijke kennis vraagt. De wet- en regelgeving verandert voortdurend. Denk aan de Werkkostenregeling, de Wet werk en zekerheid of verzuimdossiers in het kader van de Wet poortwachter. Onzorgvuldigheden en nalatigheid kunnen een werkgever duur komen te staan.

Tegelijk worden ook vraagstukken op het gebied van performance- en talentmanagement steeds belangrijker. Matchen de vaardigheden en competenties van medewerkers met de organisatiestrategie? Met welk type medewerkers kom je het best tegemoet aan veranderende klantbehoeftes? In welke mensen zit ontwikkelpotentieel en hoe laat je dat tot bloei komen? Waar zit het optimum van de flexibele schil en voor welke (groepen) medewerkers geldt dat de organisatie ze beter bindt met een vast contract?

Vicieuze cirkel van administratie

Voornoemde vragen zijn in beginsel HRM-gerelateerd. Tegelijk raken ze aan het domein van finance dat, zeker op directieniveau en in de rol van businesspartner, hongert naar kennis over de bijdrage van HR-interventies op de harde doelstellingen van de organisatie, zoals groei en rendement. Of zoals Jan Tjerk Boonstra het in dit artikel zegt: ’’HR staat onder druk om meer toegevoegde waarde te leveren en impact te hebben op de resultaten en performance.’

De praktijk is dat in veel bedrijven HRM nog onvoldoende aan strategische ondersteuning toekomt, omdat veel tijd verloren gaat aan administratief-operationele- en routinematige taken. Er is een doorlopende stroom mutaties, met een vicieuze cirkel tot gevolg: er gaat zoveel tijd verloren met het verwerken van gegevens, dat er weinig tijd over blijft om deze data om te zetten in inzichten die de basis vormen voor verbeterplannen en managementinformatie.

Self-service

Een groeiend aantal organisaties stapt over op e-HRM of oriënteert zich op de aanschaf van een systeem. Bij voorkeur met een hoog Self-service aandeel voor managers en andere medewerkers. Zij krijgen een actieve rol in de online vastlegging van NAW-gegevens, het doorgeven van mutaties, informatie over verzuim, in- en doorstroming, het aanvragen van verlof, opleidingen of facilitaire zaken, en het declaratieproces.

E-HRM leidt tot besparing en/of een taakverschuiving op de HRM-afdeling, en tot meer compliance. Want het handmatig overnemen en actualiseren van gegevens leidt meestal niet tot verbetering van de kwaliteit van informatie en het inkloppen kost zeeën van tijd.

Empowerment van medewerkers

Een ander voordeel van e-HRM is empowerment van medewerkers, die prima in staat zijn hun eigen zaakjes te regelen. Vooral voor jonge collega’s ligt het net zo voor de hand dat ze voor een declaratie zelf bonnetjes inscannen, als dat ze internetbankieren of online shoppen. Voor hen is een open en transparante, liefst digitale werkomgeving, ook op HR-gebied, een must. Een houding die aansluit bij de sturingsfilosofie van veel organisaties. Medewerkers worden medeverantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van gegevens. Het voordeel is dat ze informatie overal, op elk gewenst moment kunnen raadplegen en aanpassen.

Verstop je data niet in verschillende systemen

Het succes van e-HRM wordt mede bepaald door de manier waarop verschillende systemen die personeelsinformatie bevatten, naast elkaar worden gebruikt of met zijn vervlochten. Een integrale aanpak, waarin gegevens slechts één keer zijn vastgelegd in een eenduidig bronsysteem, helpt daarbij.

Data verstopt in verschillende systemen, soms zelfs papieren mappen, helpen het management niet om snel een 360-graden-blik te krijgen op de werkelijke resources of eventuele lacunes. Software die gekoppeld wordt aan overige bedrijfsprocessen (payroll, CRM, finance, documentmanagement) verdient daarom in de ogen van veel organisaties de voorkeur. Pas dan wordt het onderste uit de kan gehaald en komen HR-mensen toe aan het vervullen van de strategische organisatiedoelstellingen en kunnen zij de zo gewenste rol van business partner op zich nemen.


Benieuwd naar de HRM- & payroll-software van AFAS? Kom naar onze jaarlijkse klantendagen: de AFAS Open. Ook van harte welkom als je nog geen klant bent van AFAS!

Tags: ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE