De allerbelangrijkste kernwaarde van een Managed Service Provider (MSP) is onafhankelijkheid. Vanuit deze gedachte treed een goede MSP volledig vendor neutraal op. Maar wat houdt dit concreet in? De meningen hierover lopen nogal uiteen. Myranda Dyck, sales operations manager HeadFirst & Source BeLux, legt deze langs de lat.


De MSP-belofte

Een MSP organiseert de inhuur en sourcing van het personeel van organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Afhankelijk van de eisen en wensen van de opdrachtgever, benadert een MSP Zelfstandig Professionals, freelancers en leveranciers van professionals. Aan de hand van vooraf gestelde gunningcriteria, bepaalt de MSP welke kandidaten doorgestuurd worden naar de opdrachtgever. Het is aan de opdrachtgever zelf welke kandidaat uiteindelijk wordt gekozen.

De rol van een VMS

Om een MSP-proces in werking te stellen, is er in de meeste gevallen nood aan een Vendor Management Systeem (VMS). Dit is een softwaretool om alle inhuurprocessen online te ondersteunen en te monitoren. Het is van belang dat MSP-dienstverleners zich ook vendor neutraal opstellen ten opzichte van een VMS, wat inhoudt dat de keuze voor een VMS – afhankelijk van hun functionaliteit-behoeften – bij de opdrachtgever zelf ligt. Wel is er voor de MSP een rol weggelegd om een neutraal en gepersonaliseerd advies te verlenen aan de Opdrachtgever, om het juiste VMS te kiezen die het beste aansluit bij het gewenste MSP proces. Om de volledige onafhankelijkheid te kunnen garanderen moet de beslissing van het VMS systeem altijd bij de Opdrachtgever liggen.

Aanbod beheren

Tot dit punt zijn de meningen nog eensgezind. De discussie komt echter op gang als het begrip ‘kandidatenbestand’ ter sprake wordt gebracht. Enkele MSP’s kiezen ervoor Zelfstandig Professionals, freelancers en leveranciers van professionals proactief te beheren in een kandidaten- of leveranciersbestand. De drijfveer hiervoor is de markt inzichtelijk en toegankelijk te houden. Tenslotte kan een MSP niet goed sourcen voor opdrachtgevers als zij geen goed zicht hebben op de aanbodzijde. Dat trachten alle MSP’s, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Klinkt logisch, toch?

Eigen bankzitters

Waar vervolgens wel oplettendheid geboden is; het uitblijven van voorkeursafspraken met leveranciers én het hebben van eigen personeel om te detacheren. Deze elementen zorgen namelijk voor potentiële conflicten. Een beter uitgangspunt kan zijn dat voor elke aanvraag van een opdrachtgever de volledige markt bevraagd wordt. Uit best practices zien wij ook veel gecombineerde inhuurmodellen, waar bijvoorbeeld 80% van de aanvragen via een VMS naar de ‘pre-gekwalificeerde’ leveranciers gaan en de rest naar een marktplaats om niche profielen te vinden of bestaande leveranciers te ‘benchmarken’ of ‘challengen’. Op die manier heeft iedere professional (zelfstandig óf in dienst van een leverancier) evenveel kans om aan te bieden op opdrachten. Vendor neutraliteit hangt ons inziens dan ook niet samen het hebben van eigen kandidatenbestand, maar juist met het hebben van een eigen kandidatenbestand mét vast of eigen personeel.

Mattijs Wassenburg

Gepost door Mattijs Wassenburg

Mattijs Wassenburg (1981) is Director business development & IT bij HeadFirst, de bemiddelaar die de bij zelfstandig professionals en leveranciers (bedrijven met professionals op de payroll) aanwezige kennis rechtstreeks verbindt aan opdrachtgevers, van het mkb tot corporates. Hij stond in 2008 aan de basis van Associates.nl, de eerste intermediair met een online platform. Na de overname in 2010 is hij verantwoordelijk geweest voor de (door)ontwikkeling van het innovatieve cloud-platform onder de naam HeadFirst Select.