Veel onderwerpen op de agenda van de OR zijn HR-gerelateerd. En over bijna al die onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht. Het is dan ook zeer zinvol om als OR en HR-afdeling elkaar op te zoeken en de dialoog met elkaar aan te gaan. Niet alleen over de voorliggende onderwerpen maar ook over het grote geheel. Voor welke uitdagingen staat ons bedrijf? En hoe richten wij het HR-beleid zodanig in dat die aansluit op de richting waarin de organisatie gaat om (toekomstige) medewerkers duurzaam inzetbaar te houden?

In de praktijk zien wij nogal eens dat de OR niet rechtstreeks met HR communiceert maar dat altijd via de bestuurder doet. Vanuit de gedachte dat die de gesprekspartner is van de medezeggenschap. HR schuift dan alleen aan als er een instemmingsverzoek ligt zoals bijvoorbeeld een werktijdenregeling. Dat is jammer, want zo overleg je alleen ad-hoc en niet over een gezamenlijke visie en over wat de OR en HR belangrijk vinden voor het HR-beleid.

OR en HR hebben veel gemeenschappelijke belangen. Ondernemingsraden zien ook dat er behoefte is aan opleidingsmogelijkheden, het aannemen van nieuwe mensen en vasthouden van huidige collega’s, het verhogen van werkgeluk en de veiligheid op de werkvloer, het voeren van feedbackgesprekken en ga zo maar door. Maar hoe krijg je die belangrijke thema’s op de gezamenlijke agenda?

Sleutel tot succes is een gedeelde visie op het HR-beleid. Daarbij is het van groot belang dat de OR zich goed verdiept in wat het vakgebied HR te bieden heeft. Neem kennis van de ontwikkelingen in de eigen sector, weet welke HR-instrumenten er zijn en welke oplossingen die kunnen bieden voor jullie bedrijf. Tijdens onze HR-trainingen openen we de HR-toolbox vol instrumenten, zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en het Nieuwe Beoordelen. Deze moeten uiteraard op maat gemaakt worden voor het bedrijf. Maar de grootste uitdaging zit ‘m in hoe je dit als team met de OR en HR samen doet.  

Zorg dat je met een rugzak vol kennis en een (eerste) visie in gesprek komt met HR. Van waken, controleren en zorgen maken naar gezamenlijke doelen stellen en samenwerken om deze te behalen. Investeer in een goede relatie met de HR-gesprekspartner door samen op zoek te gaan naar de visie op het HR-beleid. Zoom uit, kijk naar de organisatie als een geheel, zie de verbanden en snap hoe sociaal beleid wordt doorgevoerd naar tactisch en operationeel niveau. Breng met elkaar in beeld waar de gemeenschappelijke belangen zitten en waar verschillen zijn. Sommige thema’s liggen bij de bestuurder moeilijk, bijvoorbeeld vanwege de kosten. OR en HR kunnen dan samen een strategie bepalen om het onderwerp toch op de agenda te krijgen. De OR kan dan bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel doen. Of HR legt iets bij de bestuurder in de week.

Wij zien steeds meer OR’en die actief samen met HR aan de slag gaan met HR-beleid.

Die OR’en weten welke sociale thema’s er bij binnen hun bedrijf spelen. Zij kennen de sociale jaarcijfers en weten waar de behoefte ligt van de achterban. Zij zijn in gesprek met HR over de uitdagingen van de organisatie en over de HR-instrumenten die ingezet kunnen worden.  

Word als OR en HR ook een gouden combinatie en ga samen aan de slag met het creëren van een gezonde arbeidsomgeving, -inhoud, -verhouding en –voorwaarden!


Deze blog is geschreven door Peter Regter en Lyan Rietveld, beiden trainer / adviseur bij SBI Formaat.

Lyan Rietveld

De organisatie van morgen kent zijn koers en inspireert om hieraan mee te bouwen. De OR van morgen weet waarvoor het op de wereld is, is een sparringpartner voor de ondernemer en faciliteert betrokkenheid en kennisoverdracht.

In mijn trainingen geef ik mee waar ik voor sta: goed zorgen voor anderen, zoals je team en organisatie, begint bij goed zorgen voor jezelf. Zorg dat je kunt voorzien in je eigen behoeften, doorbreek negatieve patronen en zorg dat je voorzien bent van een rugzak met voldoende kennis en effectieve tools. Dit alles om van invloed te kunnen zijn. Ik geef hiervoor handvatten op het gebied van OR-vaardigheden, HRM en persoonlijk leiderschap. Het op deze manier empoweren en inspireren van anderen is voor mij een doel op zich en vind ik het allermooiste!

Gepost door Peter Regter

Als trainer / HR-adviseur bij SBI Formaat bestaat mijn werk uit het adviseren van OR, HRM en directie over allerlei onderwerpen; organisatieverandering, leiderschap, cultuur en het invoeren van HR-instrumenten en duurzame inzetbaarheid. Mijn specialiteit is het trainen van management en medewerkers om het maximale uit hun gesprekscyclus te halen. Als OR-trainer en HR-adviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van HR-beleid binnen organisaties. Mijn wens is dat er naast de aandacht voor de klanten, het product en de dienstverlening ook veel wordt geïnvesteerd in de mensen die dat mogelijk maken. In mijn optiek heeft HR-beleid altijd een positieve insteek: geef aandacht aan wat goed is en neem dat als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Het gesprek hierover tussen directie, management, medewerkers en medezeggenschap wordt steeds belangrijker. Dat gesprek wil ik graag faciliteren!

Laat een opmerking achter.