Peter Regter

All posts by Peter Regter

Als trainer / HR-adviseur bij SBI Formaat bestaat mijn werk uit het adviseren van OR, HRM en directie over allerlei onderwerpen; organisatieverandering, leiderschap, cultuur en het invoeren van HR-instrumenten en duurzame inzetbaarheid. Mijn specialiteit is het trainen van management en medewerkers om het maximale uit hun gesprekscyclus te halen. Als OR-trainer en HR-adviseur wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van HR-beleid binnen organisaties. Mijn wens is dat er naast de aandacht voor de klanten, het product en de dienstverlening ook veel wordt geïnvesteerd in de mensen die dat mogelijk maken. In mijn optiek heeft HR-beleid altijd een positieve insteek: geef aandacht aan wat goed is en neem dat als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Het gesprek hierover tussen directie, management, medewerkers en medezeggenschap wordt steeds belangrijker. Dat gesprek wil ik graag faciliteren!

Jaarlijkse beoordelingsgesprekken zijn uit, doelen stellen en feedback zijn in

Omgaan met nieuwe vormen van beoordelen; wat betekent dit voor alle betrokkenen? Eind vorig jaar was het door een onderzoek van de VU veelvuldig in het nieuws: beoordelingsgesprekken kosten veel tijd en geld en leveren […]