Bedrijven die nog wel open zijn en de temperatuur van medewerkers meten bij binnenkomst. Een werkgever die zijn zieke medewerker vraagt of hij besmet is. Zorgpersoneel uit voorzorg testen. Een vastgestelde coronabesmetting registreren in het personeelsdossier. Het is maar een greep uit de verhalen die mij bereikten de afgelopen dagen en weken. Maar wat mag een werkgever nu wel en wat niet? Lees het in deze Q&A.

1. Mag ik vragen wat mijn zieke medewerker mankeert?

Nee, dat mag niet. Vaak vertellen medewerkers dit uit zichzelf, maar je mag de oorzaak van de ziekte dan niet registreren of anderszins vastleggen. De enige informatie die je als werkgever mag opvragen én vastleggen is:

  • het telefoonnummer waarop de medewerker te bereiken is en wat het (verpleeg)adres is;
  • hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren;
  • wat de lopende werkzaamheden en afspraken van de medewerker zijn;
  • of de ziekte van de medewerker verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of er sprake is van een verkeersongeval met de mogelijkheid tot verhaal van schade op een andere partij;
  • of de medewerker onder?één van de vier vangnetregelingen?valt op grond van de Ziektewet. De medewerker hoeft daarbij niet altijd te vermelden onder welke regeling hij/zij valt.

[…]

9. Mag ik dan helemaal niks meer (op vraag 7 na dan)?

De AVG-regels zijn streng en de Autoriteit Persoonsgegevens past deze heel strikt toe. Wel zien we dat ook de controlerende instanties benadrukken dat werkgevers niet te veel beren op de weg moeten zien. Op 19 maart publiceerde het Europees Comité voor gegevensbescherming hierover nog een persbericht met richtlijnen over de AVG in tijden van corona. Helaas verwijzen deze richtlijnen voornamelijk naar nationale wetgeving en die is in Nederland niet erg ruim.

Het volledige artikel lezen?

Klik hier

Gepost door De Coronakrant

De Coronakrant is een online platform voor ondernemers en werkgevers om kennis en ervaringen met elkaar te delen in plaats van allemaal zelf het wiel uit te moeten vinden. Het is een online ontmoetingsplek met columns, informatieve artikelen, interviews en praktijkverhalen- en voorbeelden over de gevolgen van het coronavirus op Nederlandse werkgevers en ondernemers. Het doel? Elkaar niet infecteren, maar inspireren!

Laat een opmerking achter.