Tags:

HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers

Uit onderzoek van Edubookers blijkt dat 89% van de medewerkers het belangrijk vindt om zichzelf te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen. Echter heeft maar liefst 32% de laatste drie jaar geen enkele opleiding gevolgd. Wel heeft iets meer dan de helft van de medewerkers in twee jaar tijd een training gevolgd.

Slechts 8% van de medewerkers geeft aan dat HR de grootste invloed heeft op hun scholingsintentie. Degene die de meeste invloed hierop heeft, is volgens hen de leidinggevende (42%). Ook directe collega’s hebben met 33% duidelijk meer invloed op de scholingsintentie dan HR.

Wat kan je als HR bijdragen aan de gevolgde trainingen en opleidingen van medewerkers als je invloed op de scholingsintentie zo beperkt is?

Scholingsbeleid als uitgangspunt hanteren

87% van de medewerkers geeft aan het belangrijk te vinden om te werken voor een organisatie die leren stimuleert en faciliteert. Helaas vindt slechts 38% van de medewerkers dat hun werkgever ook echt een passend opleidingsaanbod biedt. Dus wil je je als werkgever onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt? Dan is een goed scholingsbeleid wellicht dé manier!

Het grootste deel van de medewerkers gebruikt Google als belangrijkste bron om een opleiding te vinden. Dit is wellicht te wijten aan het ontbreken van een goed scholingsbeleid in veel organisaties. We hebben al eerder aangegeven dat Google niet de juiste bijdrage levert aan een goed scholingsbeleid. Zij verdient namelijk geld aan de opleider die het meest betaalt. Diegene verschijnt bovenaan in de ranking, terwijl dit niet per definitie de beste opleiding voor jouw medewerker is.

Voor alle medewerkers een individuele leerrekening

De individuele leerrekening is inmiddels kabinetsbeleid om een leven lang leren te borgen. Elke Nederlander met een startkwalificatie krijgt de komende jaren een eigen leerrekening. Deze leerrekening moet de huidige fiscale aftrekpost voor scholingskosten vervangen.

Het kabinet constateerde dat vooral oudere en laagopgeleide werknemers te weinig aan bijscholing doen. Op dit moment is bijscholing van werknemers voor werkgevers fiscaal aftrekbaar. Per werknemer kan via de ’’Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies’ jaarlijks aanspraak gemaakt worden op maximaal 2500,-.

De regering wil deze fiscale aftrekpost vervangen door een individuele leerrekening waarin al het beleid voor leven lang leren samenkomt. ’’Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling’, zo staat in het akkoord.

Vooruitstrevende organisaties zijn al volop bezig om een eigen leerbudget onderdeel te maken van het scholingsbeleid van de organisatie. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat 9 van de 10 medewerkers het belangrijk vindt om zelf te bepalen waarin zij zich willen ontwikkelen. Daar komt bij dat 72% van de medewerkers een individueel leerbudget stimulerender vindt dan een collectief budget. Een individueel budget draagt bij aan eigenaarschap en zelfregie van de medewerkers.

Hoeveel budget is nodig voor medewerkers?

Iets minder dan de helft van de medewerkers is ontevreden over het voor hen beschikbare opleidingsbudget. Hoe hoog moet het budget dan wel zijn?

Ongeveer de helft van de respondenten wil een budget tussen de €1.000,- en €1.500,- per jaar. Ruim een kwart wil meer dan €1.500,- en 16% van de respondenten geeft aan voldoende te hebben aan een budget tussen de €500,- en €1.000,-.

Een individueel budget is de toekomst en organisaties die dit snel omarmen, zijn extra interessant voor nieuwe medewerkers. Op basis van het onderzoek kan ruwweg een individueel budget van €1.000,- tot €1.500,- per jaar worden aangehouden. Geen enkele organisatie is echter gemiddeld, dus ook bestaat een gemiddeld opleidingsbudget eigenlijk niet.

Een scholingsbeleid is meer dan alleen een scholingsbudget

Als organisatie voorop wil lopen door keuzevrijheid en een individueel budget aan te bieden is één ding. Je moet er dan nog wel voor zorgen dat medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd worden om een training of opleiding te volgen. De voorwaarde is dat het scholingsbeleid actief wordt gecommuniceerd en geactiveerd.

Tijd beschikbaar stellen om het budget te verzilveren, is voor veel organisaties nog een uitdaging. Slechts 55% van de medewerkers geeft aan voldoende tijd te krijgen voor het volgen van een opleiding. Het is een extra drempel voor medewerkers als hiervoor een vrije dag opgenomen moet worden. In de praktijk blijkt dat medewerkers gemiddeld 2 tot 3 dagen nodig hebben om invulling te geven aan de individuele leerwens.

Medewerkers motiveren en stimuleren

De belangrijkste motivatiefactoren voor medewerkers om te leren, zijn:

  1. persoonlijke ontwikkeling (91%)
  2. medewerkers vinden leren leuk (80%)
  3. up-to-date blijven binnen je vakgebied (61%)
  4. vergroten van de carrièrekansen (60%)

HR heeft een faciliterende rol om medewerkers continu te motiveren om te leren. Wij hebben medewerkers gevraagd wat hen stimuleert om te blijven leren:

  1. Ontwikkeling belonen door bijvoorbeeld het opleidingsbudget te verhogen (69%).
  2. Opleidingen onderdeel maken van functioneringsgesprekken (64%).
  3. Trainingservaringen van collega’s delen in de organisatie (55%).

Wat is het ideale scholingsbeleid?

Als je als werkgever een goed scholingsbeleid hebt, maakt dat je aantrekkelijk. Medewerkers willen namelijk graag blijven leren. Een goed scholingsbeleid draagt bij aan zowel het behouden en ontwikkelen van huidig personeel als het aantrekken van nieuwe medewerkers. Lijnmanagement en directe collega’s hebben de grootste invloed op de scholingsintentie van medewerkers, waardoor de rol van HR steeds meer faciliterend wordt. Vanuit die faciliterende rol heeft HR de taak een duidelijk scholingsbeleid neer te zetten, waarin ruimte is voor een individueel budget tussen de €1.000,- en €1.500,- en waarin geborgd wordt dat medewerkers tijd krijgen om hier invulling aan te geven.

Vervolgens dient het scholingsbeleid handen en voeten te krijgen met de juiste tools. Bij voorkeur staat alles rondom opleiden op één plek, bijvoorbeeld op intranet, in een HRM-pakket of op een learning platform. Het aanbod van zowel externe als interne opleidingen wordt ook op diezelfde plek gefaciliteerd. Als je dit niet borgt als HR dan gaan mensen zelf op Google zoeken. Op die manier verlies je alle controle over de inzet van het budget en daarmee de effectiviteit ervan.

De key is om te blijven communiceren, activeren en stimuleren. Ontwikkeling moet een vast agendapunt zijn in functioneringsgesprekken van managers met medewerkers en deze partijen stellen samen leerdoelen op. Laat collega’s leerervaringen delen met elkaar en beloon medewerkers die leren door het budget het jaar erna te verhogen. Dit in combinatie met het geven van persoonlijke aandacht, maakt het verschil.

Leren en evalueren, dat is uiteindelijk het doel. Ten eerste om te kijken of de medewerker zijn leerdoelen behaald heeft en of het resultaat merkbaar is in de praktijk. Ten tweede om het scholingsbeleid te kunnen blijven ontwikkelen. Houd het beleid actueel en effectief door te kijken wat werkt, wat beter kan en welke zaken nog missen.

Bron: Onderzoek scholingsintentie medewerkers

Tags:
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

HRfestival 2023

Winnaars HRtop100 2023

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Strategisch P&O Adviseur (Beleid) | Gemeente Krimpenerwaard

Boek

Superkrachten - Creëer eigenaarschap en laat je organisatie werken -

Superkrachten – Creëer eigenaarschap en laat je organisatie werken

Kalender

Tuesday Talk #9: Sustainable HR bij Swapfiets

Whitepaper

Grip en zicht op je flexpool

Grip en zicht op je flexpool