Tags: betrokkenheid, , HRtech, technologie

Zijn online feedbacktools de sleutel tot het vergroten van medewerkersbetrokkenheid?

Steeds meer organisaties realiseren zich dat een traditionele beoordelingssystematiek, met jaarlijks één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek, niet meer van deze tijd is. Beter past een feedbackcultuur waar beschikbaarheid en snel reageren centraal staan, met een informele insteek en zonder uitgebreide verslaglegging.

Voor veel organisaties is het echter nog lastig om te bepalen wat de beste manier is om medewerkers op juiste wijze gepaste feedback te geven. Om inzicht te krijgen in hoe organisaties tegen feedback aankijken, hebben GITP en PiCompany recent ruim 500 HR-professionals ondervraagd. Dit leverde interessante inzichten op het gebied van de rol en toepassing van feedback op, maar ook inzicht in het gebruik van online feedbacktooling. In dit artikel lichten wij vast een tipje van de sluier op als het gaat om de rol van feedback in relatie tot medewerkersbetrokkenheid.

Recent deden GITP en PiCompany onderzoek naar de rol en toepassing van feedback binnen Nederlandse organisaties. Ook werd gekeken naar het gebruik van online feedbacktooling binnen deze organisaties. In dit artikel geven wij vast een inkijkje in de belangrijkste uitkomsten. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind mei 2019.

Feedback en medewerkersbetrokkenheid

Ruim een derde van alle HR-professionals die deelnamen aan het onderzoek benoemt het vergroten van medewerkersbetrokkenheid als een van hun belangrijkste doelstellingen dit jaar. En dat is niet zo vreemd; in Nederland geeft slechts 12% van de medewerkers aan zich betrokken te voelen bij haar organisatie. Terwijl betrokken en tevreden medewerkers meer en meer worden gezien als de belangrijkste asset voor het succes van de organisatie (The Service Profit Chain, 2008).

Daarnaast geeft 69% van alle respondenten aan dat het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid te koppelen is aan feedback. In een recent artikel op LinkedIn schrijft Josh Bersin over het effect van een gezonde en open feedbackcultuur op de medewerkersbetrokkenheid. Het creëren van een rijke feedbackcultuur is essentieel en heeft een positief effect op organisaties, teams en klanten.

Het gebruik van online feedbacktooling

Technologie biedt medewerkers de mogelijkheid om makkelijker samen te werken, beter te communiceren en elkaar regelmatiger te voorzien van feedback. Deze eigenschappen hebben direct invloed op het aanwakkeren van medewerkersbetrokkenheid. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten, meer de samenwerking op te zoeken binnen alle lagen van de organisatie en zichzelf te ontwikkelen. Organisaties hebben een podium waarop ze frequent medewerkers deel uit kunnen laten maken van organisatiedoelen en kernwaarden.

Van alle HR-professionals die deelnamen aan dit onderzoek zet 25% op dit moment online feedbacktooling in. Je kunt hierbij denken aan online vragenlijsten, surveys over teamperformance en apps die het geven en ontvangen van individuele feedback faciliteren. Nog eens 23% van de ondervraagden geeft aan wel een online feedbacktool te willen gaan inzetten.

De redenen om online feedbacktools te gebruiken lopen sterk uiteen. Van de online-feedbacktool-gebruikers geeft 28% aan dat ze dit doen om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Maar ook het stimuleren van een gedrags- en cultuurverandering is voor veel organisaties reden om de tool te gebruiken. Ook gebruiken veel online-feedbacktool-gebruikers de tool als onderdeel van hun performance-management-systeem. Zij gebruiken de informatie om inzicht te krijgen in de prestaties en ontwikkelbehoeften van medewerkers en als input voor beoordelingsgesprekken. Tot slot spelen het verlagen van de drempel om feedback te geven en te vragen, en het meegaan met de tijd ook een rol bij het gebruik van de tool(s).

Online feedbacktooling: goed voor de motivatie

Zien organisaties die online feedbacktooling inzetten ook een positief effect op de betrokkenheid van medewerkers? Het antwoord is ja. 64% van de HR-professionals die een tool inzetten, geeft aan dat het inzetten van online feedbacktools een positief effect heeft op de motivatie van medewerkers. Daarnaast geeft 53% van de gebruikers aan dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Het gebruik van deze tools heeft dus een positief effect op de motivatie en het eigen initiatief van medewerkers. Deze factoren zijn ook essentieel als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers. Medewerkers die hun eigen talenten benutten en gemotiveerd op hun werk verschijnen, zijn ook meer betrokken bij hun organisatie.


GITP & PiCompany maken employee journeys zichtbaar en ontwikkelbaar

GITP en PiCompany bouwen employee journeys door technieken voor ons te laten werken en te combineren met ervaring en kennis van professionals in gedrag, werk en organisaties. Data, analytics en online tooling geven inzicht, zorgen voor validatie en voor extra intelligentie, waardoor we voorspellende uitspraken kunnen doen binnen de employee journey. Uitspraken die het effect van ontwikkeling en/of interventies laten zien. Ervaren professionals geven die data en analytics betekenis en richting door te laten zien wat past en ook wat niet past. Het brengt keuzes en oplossingen voor medewerkers, teams en organisaties scherp in beeld.

Tags: betrokkenheid, , HRtech, technologie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE