Tags: bijscholing, carrière, jongeren, stageplekken, zorg

Is er een toekomst voor het Stagefonds Zorg?

Het Ministerie van VWS onderzoekt of de regeling Stageplaatsen Zorg II een mogelijke verlenging kan krijgen. Per 1 augustus 2021 vervalt hij namelijk in zijn huidige vorm. De belangrijkste punten op een rij.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport evalueert momenteel de regeling Stageplaatsen zorg II (Stagefonds). Door middel van vragenlijsten en interviews met ervaringsdeskundigen wordt onderzocht of de regeling een mogelijke verlenging kan krijgen. Per 1 augustus 2021 vervalt hij namelijk in zijn huidige vorm.

Omdat wij voor veel van onze klanten de administratie voor deze regeling verzorgen weten we goed waar zij de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. We hebben onze bevindingen uit de markt dan ook gedeeld met de onderzoekers en een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste punten zetten we hier onder elkaar.

Het onderzoek

Het hoge personeelstekort in de zorg vraagt om oplossingen. Een van de belangrijkste daarvan is het bereiken van meer jongeren door een carrière in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit kan onder andere door meer stageplaatsen bij zorgaanbieders te creëren en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Daarvoor is het stagefonds zorg bedoeld.

De regeling wordt momenteel onderzocht door I&O research in samenwerking met organisatiebureau Berenschot. Zij bevragen organisaties die gebruik hebben gemaakt van de regeling in de periode 2016 tot en met 2019. Al deze organisaties ontvingen hiervoor een vragenlijst en kregen bovendien de mogelijkheid om een evaluatiegesprek met Berenschot aan te vragen.

Evaluatiegesprek

Een aantal problemen en inconsistenties komen vaak terug bij verschillende organisaties.

1. Onregelmatige toekenning

Er zijn meerdere opleidingen en trajecten waarvan het kwalificatienummer niet subsidiabel is, terwijl (soort)gelijke opleidingen dat wel zijn. Of waar het kunnen aanvragen van subsidie afhangt van de context waarbinnen een stage wordt gelopen.

MBO derde leerweg opleidingen (OVO) zijn niet subsidiabel, maar de BBL opleidingen wel.
Zorgstages zijn niet subsidiabel als ze worden gelopen als keuzedeel voor een opleiding die niet binnen het stagefonds valt.
Branche-erkende opleidingen zoals Kraamverzorgende vallen niet onder het stagefonds maar Verzorgende IG wel.
Een opleiding met twee croho-nummers is voor het ene nummer wel subsidiabel (bijvoorbeeld HBO SPH 34617) en voor het andere niet (HBO SPH 81032).

Er is hier vaak sprake van opleidingen met min of meer dezelfde inhoud als opleidingen waarvoor wel subsidie vanuit het stagefonds aan te vragen is. Deze inconsistentie zorgt voor veel verwarring en onbegrip.

2. Verschil HBO deeltijd en HBO duaal

Daarnaast is er landelijk veel onduidelijkheid over het verschil tussen HBO duaal en HBO deeltijd. Ook de onderwijsinstellingen zelf kunnen hierin niet altijd opheldering verschaffen en hanteren onderling soms zelfs verschillende definities voor de leerwegen.

Omdat de normbedragen voor de twee opleidingsvormen aanzienlijk verschillen hebben wij tijdens het evaluatiegesprek gepleit voor het gelijktrekken van de twee leerwegen in de subsidieregeling. De inzet van de stageaanbieder, en daarmee de kosten, zijn voor beide varianten namelijk vrijwel altijd gelijk.

Verlenging

Momenteel voeren de onderzoekers nog evaluatiegesprekken met zorgorganisaties en opleiders om zoveel mogelijk input te verzamelen. I&O research laat al wel weten dat de respons op de vragenlijsten in ieder geval hoog is. Een eerste verwachting is dat de regeling vermoedelijk verlengd zal gaan worden, maar dat wordt pas duidelijk wanneer het onderzoek met het ministerie is besproken.

De vraag naar zwaardere zorg stijgt, net als het aantal openstaande vacatures in de zorg. Nieuwe gekwalificeerde medewerkers vinden, is lastig. Het bijscholen en opleiden van personeel dat al in dienst is, wordt daarom steeds belangrijker. Wanneer je jouw medewerkers een opleiding of training laat volgen, maak je waarschijnlijk steeds een kosten-baten afweging. Maar neem je daarbij ook alle verschillende subsidiemogelijkheden mee? Middels dit whitepaper willen wij jou graag op de hoogte stellen van de verschillende opleidingssubsidies, wat je nodig hebt bij de aanvraag en wat het je allemaal kan opleveren!

Naam(Vereist)
Tags: bijscholing, carrière, jongeren, stageplekken, zorg
Ook Interessante Document

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.