De gemiddelde pensioenleeftijd is de afgelopen 20 jaar gestegen van 61 jaar naar 65 jaar en voorlopig blijft de pensioenleeftijd stijgen. Tegelijkertijd zien we steeds meer oudere werknemers worstelen met het feit dat zij langer moeten doorwerken.

Langer doorwerken op zichzelf is niet altijd het probleem. Vaak is het fulltime langer doorwerken een probleem. Veel oudere werknemers zouden gebaat zijn bij het iets rustiger aan doen.

Waarom oudere werknemers het niet rustiger aan doen

Maar rustiger aan doen betekent minder werken. En dat betekent minder salaris én minder pensioenopbouw. En juist die twee facetten maken dat veel oudere werknemers niet makkelijk ervoor kiezen om de laatste jaren voor hun pensioen minder te gaan werken. Ondanks het feit dat het misschien wel veel beter is voor hun eigen welzijn, geluk en werkplezier.

Generatieregeling

Om oudere werknemers tegemoet te komen kun je gebruik maken van een generatieregeling. Er zijn verschillende varianten denkbaar. De meest voorkomende regeling is de 80-90-100 regeling.

De 80-90-100 regeling

Bij de 80-90-100 regeling ga je kort voor je pensioendatum 80% werken, je krijgt 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

De regeling kan zichzelf financieren. Doordat een werknemer 80% gaat werken komt er 20% arbeidsplaats vrij. Deze plaats kan worden ingevuld door een jongere en goedkopere werknemer. En doordat die werknemer goedkoper is, kan met de bezuiniging de 90% salaris en 100% pensioenopbouw worden betaald.

De 80-90-100 regeling kan dus niet in ieder bedrijf worden toegepast. Een bedrijf moet voldoende groot zijn, of in ieder geval voldoende oudere werknemers hebben om dit mechanisme te laten werken. En je moet in staat zijn voldoende jong personeel aan te trekken. Werkt dit mechanisme niet, dan zal de regeling resulteren in een stijging van de loonkosten voor de werkgever.

Wanneer de regeling niet volledig ‘intern’ gefinancierd kan worden, dan kun je nog steeds overwegen om de regeling in te voeren. Hoeveel mag het welzijn, geluk en werkplezier van je oudere werknemers je waard zijn. Je kunt er dus een specifiek budget voor vrijmaken om deze regeling te financieren.

De regeling kan aan werknemers worden aangeboden waarbij werknemers de keuze hebben om van deze regeling gebruik te maken. Maar dat is uiteraard niet verplicht voor hen.

De 80-90-100 regeling is de meest voorkomende regeling. Er zijn ook andere varianten denkbaar zoals 60-80-100, of 70-90-100.

Losse elementen

De 80-90-100 regeling is een combinatie van meerdere elementen. Het is ook mogelijk een deel van die regeling in te zetten. Het is wettelijk gezien mogelijk om kort voor de pensioendatum minder te gaan werken en de pensioenopbouw volledig door te laten lopen, ook wel de demotieregeling genoemd. Dit kan ook los worden aangeboden aan een werknemer.

Daarnaast is het ook mogelijk dat een werknemer zelf een deel van de regeling financiert. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van deeltijdpensioen. Het is wettelijk gezien mogelijk om kort voor de pensioendatum minder te gaan werken en het pensioen al voor een deel te laten ingaan. Op die manier betaalt de werknemer zelf mee aan de generatieregeling, alleen wordt dat gefinancierd uit het opgebouwde pensioen.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

1 opmerking

  1. […] werken. Deeltijd kan een oplossing zijn. Gebruik deeltijd pensioen bijvoorbeeld in combinatie met 80-90-100 regeling en denk na over duo banen voor oudere […]

Laat een opmerking achter.