• Als werknemer door werkgever preventief wordt thuisgelaten, heeft hij dan recht op loon?

Ja.

  • Mag werknemer die niets mankeert zelf beslissen preventief thuis te blijven?

Nee, behalve bij gegronde vrees voor besmetting op het werk.

  • Zijn eerdere besmettingsgevallen een goede reden?

Mogelijk.

  • Wat als werknemer zonder goede reden thuisblijft?

Geen recht op loon.

  • Mag werknemer contact weigeren met collega’s die terugkwamen uit risicogebied en niets mankeren?

Nee. Werkgever moet wel goede risico-inschatting maken en preventiemaatregelen treffen, zoals die collega’s eerst thuis laten.

  • Dus: werknemer is in principe verplicht om te werken met een collega die uit een risicogebied kwam en geen klachten heeft?

Ja.

  • Wat doen met werknemer met griepverschijnselen?

Thuislaten. Telefonisch contact laten hebben met arts. Instructies GGD opvolgen.

  • En als het maar heel lichte klachten zijn?

Thuiswerken als dat kan. RIVM volgen.

  • Als de school sluit en kind moet worden opgevangen, heeft werknemer dan recht op loon?

Ja, voor korte duur om opvang te regelen.

  • En daarna?

Verlof opnemen in overleg, vaak onbetaald of snipperdagen.

  • Wat als werknemer met OV komt en dat straks niet meer rijdt?

Korte tijd recht op loon, om vervangend vervoer te regelen.

Take care.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.