Tags: flexibiliteit, zorgorganisaties, zzp

Bedreigen zzp’ers de toekomst van zorgorganisaties?

Door ontwikkelingen in de zorgsector hebben zorgorganisaties veel contracten niet verlengd en het aantal vaste contracten tot het minimum beperkt. Wet- en regelgeving zorgen voor een toegenomen administratieve last. Hierdoor zijn functies van zorgverleners op een aantal essentiële punten uitgehold, de ervaren werkdruk toegenomen en het werkplezier drastisch afgenomen.

Instroom in plaats van behoud

Het huidige beleid van zorgorganisaties is gericht op het bevorderen van de instroom terwijl het behoud van personeel niet de benodigde aandacht krijgt. Het gevolg hiervan is dat om zorg te kunnen blijven verlenen, veel gebruikt gemaakt wordt van zzp’ers. Organisaties hebben hierdoor hogere personeelskosten en ervaren bijkomende problemen zoals verminderde betrokkenheid en lagere productiviteit.

Andere visie en aanpak

Volgens het rapport van de SER neemt de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg de komende jaren alleen maar toe als gevolg van een toenemende vraag van zorg (vergrijzing) en een groeiende economie. Om personeel te behouden wordt één ding duidelijk: de huidige flexibele manier van werken vraagt om een andere visie en aanpak van zorgorganisaties.

Aanpassingvermogen van zorginstellingen

Zoals ook de commissie Werken in de Zorg aangeeft, zijn werkgevers aan zet om het kernproces en aanpassingsvermogen van zorgorganisaties te organiseren, ook in personele zin. Vanuit het perspectief van de medewerker is de inzet op hoofdlijnen: de vermindering van – gevoelde – werkdruk, vermindering van administratieve rompslomp, vergroten van autonomie en het optimaliseren van werkzaamheden en werktijden.

De echt duurzame aanpak van dit vraagstuk ligt daarmee bij het ontwikkelen van het gewenste aanpassingsvermogen van de instellingen in samenhang met moderne duurzame arbeidsrelaties voor de medewerkers. Waarbij de uitkomsten voor zowel de zorginstelling als de medewerker het gewenste effect dienen te hebben. Zzp’ers kunnen als voorlopers worden beschouwd. De zorgsector kan de ontwikkelingen die gaande zijn, gebruiken om van te leren.

Meer betrokkenheid zorgprofessionals

Als we terugkijken naar de hiervoor genoemde ontwikkelingen die hebben geleid tot de toename van zzp’ers in de zorg, kunnen we concluderen dat met name de invloed en betrokkenheid van de zorgprofessional vergroot moet worden. Dat begint bij de overtuiging dat de zorgprofessional, door het directe contact met cliënten of patiënten en het werkveld, binnen en buiten de organisatie zicht heeft op wat nodig is om goede zorg te leveren maar ook wat nodig is voor de zorgverlener zelf. Hiernaar wordt in de praktijk vaak nog onvoldoende geluisterd. Dit blijkt uit interviews van NOS Nieuwsuur met zzp’ers zelf maar is ook geconcludeerd door de commissie Werken in de Zorg.

Werken naar behoeften en mogelijkheden

De commissie Werken in de Zorg is van mening dat hoe beter zorgprofessionals in de gelegenheid gesteld worden om goede zorg te leveren op een wijze die ook past bij de eigen behoeften en mogelijkheden, des te interessanter het werken in de sector gaat zijn. Mensen zullen weer meer gaan kiezen voor werken in de zorg en zullen trots en energie ontlenen aan de bijdrage die ze leveren aan de verbetering van hun werk. Zo kunnen de inzichten en creativiteit van de werkvloer optimaal benut worden.

Relatie met de leidinggevende

Daarnaast is relatie tussen de zorgprofessional en de leidinggevende in de dagelijkse praktijk essentieel. Is daar ruimte om ideeën te delen, het goede gesprek te voeren, en wordt met de uitkomsten van zo’n gesprek vervolgens ook echt iets gedaan? Hier gaat het over leiderschap, op alle niveaus in de organisatie.

Conclusie

Aan de hand van het voorgaande kunnen we stellen dat zzp’ers de toekomst van zorgorganisaties niet bedreigen. Maar het onvoldoende anticiperen van zorgorganisaties op een veranderende arbeidsmarkt en zorglandschap zullen het voortbestaan wél bedreigen. Dit bevestigt des te meer dat de oplossing van de nadelige gevolgen van werkdruk en stress niet alleen in handen is van de individuele medewerkers, van teams of van managers. Een duurzaam resultaat behaal door je er samen de schouders onder te zetten.

Take charge and take care!

Tags: flexibiliteit, zorgorganisaties, zzp
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Uit De Thema Arbeidsmarkt

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.