Tags:

Grote verschillen in loyaliteit per branche

Jaarlijks voert Integron grootschalig onderzoek uit naar de medewerkerbeleving in Nederland. Aan werknemers, verspreid over 12 branches, worden per thema gerichte vragen gesteld over hun beleving van het werk. In het meeste recente rapport leest u hier meer over.

Een belangrijke KPI van de medewerkerbeleving is de eNPS, de loyaliteit van de medewerkers. Als een medewerker enthousiast is, is de kans groter dat deze blijft en de organisatie aanbeveelt. In de huidige arbeidsmarkt, waar veel organisaties te maken hebben met een hoog verloop van hun beste mensen, is dit dagelijks merkbaar.

eNPS in Nederland is -4%

De eNPS van werkend Nederland was in 2018 -4%. Dit betekent dat het percentage detractors (medewerkers die niet enthousiast zijn over hun werkgever en deze niet aanbevelen) groter is dan het percentage promoters (medewerkers die enthousiast zijn over hun werkgever en deze aanbevelen).

Wel is de eNPS in 2018 in vergelijking met 2017 (-14%) gestegen met maar liefs 10%. In 11 van de 12 onderzochte branches is deze vorig jaar toegenomen. Toch zijn de verschillen in de eNPS per branche groot. Hetzelfde geldt voor de uitdagingen waar organisaties in deze branches voor staan.

Sterke intrinsieke motivatie en loyaliteit aan werkgever in industrie en onderwijs

De enige branche waar de eNPS in 2018 ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald is, is de industrie: van -8% naar -9%. Voornaamste reden hiervan is de werkdruk; 37% van de medewerkers geeft aan dat deze te hoog is. Tot een bovengemiddeld verloop leidt dit echter niet. De afgelopen twaalf maanden heeft 17% van de medewerkers uit deze branche gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie en eenzelfde percentage is dit de komende twaalf maanden van plan. Ondanks de gedaalde eNPS blijven medewerkers in de industrie relatief onverminderd trouw aan de werkgever.

Een van de slechts vier branches met een positieve eNPS is het onderwijs. In deze sector werd ten opzichte van 2017 (-3%), in 2018 (4%) een negatieve score omgebogen. Daarentegen is dit het enige vakgebied waar de werkdruk (50%) hoger ligt dan in de industrie. Het sollicitatiegedrag is overigens vergelijkbaar. 19% van de medewerkers solliciteerde in het afgelopen jaar naar een baan bij een andere organisatie en voor 18% is dit een voornemen voor dit jaar. Ook in het onderwijs is sprake van een sterkte intrinsieke motivatie, die zich uit in loyaliteit aan de werkgever.

ICT en financiële dienstverlening komende jaren voor dezelfde uitdagingen

Twee branches die de komende jaren voor dezelfde uitdagingen staan zijn de ICT en financiële dienstverlening. In beide sectoren is op het gebied van de eNPS flinke vooruitgang geboekt. Toch was deze in 2018 in de ICT met -3% vrij negatief en nauwelijks beter dan gemiddeld. Wel is er ten opzichte van 2017 (-15%) sprake van een grote stijging. In de financiële dienstverlening is een nog grotere stijging zichtbaar: van -17% naar 0%.

In beide vakgebieden is de schaarste aan medewerkers groot. Werkgevers voeren een ’’war for talent’ om de beste mensen te vinden en te binden. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald om het medewerkers naar de zin te maken. Duidelijk is dat de efforts van de werkgevers om medewerkers te binden wel resultaat hebben, de vraag is echter of het voldoende is.

Medewerkers verlaten organisatie bij gelijk aanbod

Vanwege het grote baanaanbod kan vrijwel elke medewerker in de ICT en de financiële dienstverlening rekenen op warme belangstelling van recruiters. Als het komt tot een aanbod tegen dezelfde voorwaarden en zekerheid, verlaten medewerkers in beide branches, ondanks de efforts van hun werkgever, de organisatie nog steeds vaker wel dan niet. Hier scoort ICT (-2%) iets beter dan financiële dienstverlening (-5%).

Ook wordt door medewerkers uit beide branches actief gesolliciteerd naar banen bij andere organisaties. In de ICT geeft 17% van de medewerkers aan dit in 2018 gedaan te hebben. 21% is van plan dit de komende twaalf maanden te doen. Cijfers die vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde. In de financiële dienstverlening is dit in beide gevallen met 25% net iets bovengemiddeld.

Hoe maken wij als organisatie nu écht het verschil in de strijd tegen de arbeidskrapte?

Kijkend naar de cijfers kunnen twee conclusies getrokken worden: de ICT en de financiële dienstverlening presteren gemiddeld of iets slechter dan gemiddeld, maar ontwikkelen zich in positieve zin. De vraag die mij door HR-professionals uit deze branches het meeste gesteld wordt is dan ook: hoe maken wij als organisatie nu écht het verschil in de strijd tegen de arbeidskrapte? Dat kan door de organisatie in te richten naar de wensen van de medewerkers, zodat zij enthousiast(er) worden en de organisatie aanbevelen. Het uitvoeren van eNPS-metingen is een goed middel om hiervoor bij de medewerkers feedback te verzamelen. Alles start met het juiste inzicht.

Een geschikt instrument hiervoor is de continue eNPS-meting. In de praktijk betekent dit vaak dat een organisatie frequent e-NPS-onderzoek uitvoert, waarbij iedere medewerker maximaal tweemaal per jaar wordt uitgenodigd voor een korte survey. Deze limiet is belangrijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van het effect van tussentijdse verbeteracties en medewerkers niet té vaak om feedback te vragen.

Ook de employee journey biedt oplossingen om te werken aan verbetering, vooral aan de voor- en achterkant (in- en uitstroom). Het inzicht dat de journey van de medewerker al vóór de indiensttreding begint en eindigt als hij de organisatie als ambassadeur verlaat, is op dit moment bij veel werkgevers een blind spot.

Ontwikkelen meerjarenprogramma essentieel

Hoewel er verschillende manieren zijn om als organisatie het verschil te maken, staat vast dat het ontwikkelen van een meerjarenprogramma, dat is gericht op de HR-strategie en de doelen van de organisatie, essentieel is. In samenwerking met accountants- en belastingadvieskantoor De Jong & Laan hebben wij zo’n programma ontwikkeld. Vorig jaar vielen zij hiermee in de prijzen tijdens ons jaarlijkse event: de Beleving Awards. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren steeds meer van zulke voorbeelden gaan zien.

Tags:
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE