Tags: arbeidsmarkt, interview, leren, Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen: bouw mee aan maatschappelijke oplossingen

‘Perspectief op werk’ is een reeks interviews over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Nu & Straks. – Jos van Langen onderzoekt hoe arbeid en werkgeverschap eruit gaat zien. Welke beroepen komen op en welke vaardigheden en mindset zijn essentieel om de arbeidsmarkt van morgen te overleven.

Interview met Hanneke Ackermann – Programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt bij FME.

Dit gesprek is met Hanneke Ackermann van FME – FME is de ondernemersvereniging van de technologische industrie. Bestaande uit ongeveer 2200 bedrijven. Van ASML, Philips, KPN tot en met kleinere bedrijven werkzaam in de technologische industrie. Met totaal zo’n 220.000 medewerkers. Hanneke Ackermann vertelt: We behartigen de belangen van deze mensen en bedrijven. Ik doe dat op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt transities en ik richt me vooral op de onderwijs kant. Maar we werken ook nauw samen de industrie coalitie bestaande uit Bouwend Nederland, de Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland. Gezamenlijk hebben wij dezelfde behoeften om het vakmanschap te bevorderen en onderwijs en arbeidsmarkt nog beter aan te laten sluiten. Op veel dossiers trekken wij gezamenlijk op. 

Wat is jouw fascinatie rondom leren en ontwikkelen?

Ja, leren ontwikkelen is wel een speerpunt. Naast dat het leuk is, kan je verder ontwikkelen heel uitdagend zijn. En omdat vakmanschap in Nederland van groot belang is, is het beroepsonderwijs essentieel voor ons allemaal. Vakmanschap en vaktrots worden daar geboren en ik merk dat de waardering voor ons beroepsonderwijs nog te laag is. 

Dit is enorm jammer – we zijn in Nederland te veel een ‘dienstenland’ en ouders willen graag dat hun kind kiest om advocaat of dokter te worden. Maar zeker niet voor ingenieur, monteur of machinebouwer – terwijl hier juist meer toekomst en baanzekerheid ligt. Want je creëert dingen en je draagt bij aan maatschappelijke oplossingen nu en in onze toekomst. 

Vindt er niet een herwaardering plaats van deze praktische beroepen – ook om je te kunnen omscholen. Of is het net zo beroerd als eerst? 

Nee, het is net zo beroerd als eerst. Bij de Metaal- en Metaalelektro opleidingen in het MBO zien we een daling, de afgelopen vijf jaar, van 15 % van de instroom. Dit is echt problematisch. Bij bijvoorbeeld de zorgopleidingen zie je wel een stijging bij de instroom. Daar heeft corona aan bijgedragen. Je zou hopen dat de techniek ook aantrekkelijker wordt – zeker gezien de vele uitdagingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Zonnepanelen en waterpompen kunnen daarom niet gemaakt en aangelegd worden. Er liggen zoveel werk en toekomstmogelijkheden voor mensen. We krijgen dit nog onvoldoende over het voetlicht. 

Toch is jullie ambitie en samenwerking met al die grote organisaties ijzersterk, zou je zeggen?

Ja dat klopt – als je ziet wat al onze bedrijven maken en doen – zijn we een belangrijke speler binnen de Nederlandse economie. En mensen kunnen na school direct aan de slag en worden goed betaald. We proberen het zo aantrekkelijk mogelijk te maken ook voor zij-instromers er zijn volop kansen en mogelijkheden. 

Als ik het zo zie – zijn jullie super toekomstgericht en innovatief – dus heel aantrekkelijk!

We krijgen dit nog onvoldoende over het voetlicht. Ook focussen wij op vrouwen en kansen voor hen. Dit is nog een hele uitdaging, er zijn nog steeds veel te weinig meiden die kiezen voor techniek en technologie. En ook bij mensen met een migratieachtergrond bestaan nog vooroordelen. Ze kiezen soms liever een beroep achter een bureau. Maar de realiteit laat zien dat iemand die kiest voor de techniek in sommige sectoren beter wordt betaald dan een beginnend advocaat. Ze hebben ook vaak een vaste baan met ontwikkelperspectief. 

Wat zijn de belangrijkste doelen met jullie ondernemersorganisatie FME ?

Ten eerste dat jongeren kiezen voor techniek en dat het een meer logische keuze gaat worden. Ook zij-instromers en herintreders zijn zeer welkom bij ons. Wij willen dat er een Gouden Toegangspoort naar de techniek ontstaat. Dat iedereen die dat wil, een maatwerktraject krijgt aangeboden met werkzekerheid en opleidingsmogelijkheden. En dat de huidige medewerkers zich blijven ontwikkelen – daar kunnen onze bedrijven nog meer aan doen – leren heeft vaak nog een te schools karakter – dat kan anders. Deze huidige en trouwe medewerkers moeten meer gefaciliteerd worden, juist om hun vakmanschap nog verder te versterken. Want er is een enorme vak trots en men wil zich graag verder ontwikkelen. Want ontwikkelingen binnen onze sector gaan razend hard. We hebben behoefte aan een sterkere leercultuur. 

Want hoe is de leercultuur in deze technische sector?

We hebben een goed O&O fonds dat veel investeert in opleiden  – en toch is er onvrede onder werknemers over de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De dialoog tussen leidinggevenden en de medewerker mag veel sterker – er wordt nog te weinig onderling gesproken en gekeken naar loopbaan wensen en behoeften. Het prikkelen en inspireren om te leren en ontwikkelen is echt nodig. Ergens op kantoor een gids hebben liggen met cursussen en opleidingen is veel te passief. Elkaar aanspreken op de professionalisering en vak ontwikkeling is echt cruciaal. Want actiever investeren in medewerkers betaalt zich uiteindelijk weer uit.

Zijn er bij jullie ook kleinere MKB bedrijven die niet echt een HR afdeling hebben – en die het lastig hebben met hun personeelsbeleid?

Jazeker, we hebben veel bedrijven met minder dan 100 medewerkers. Het is vaak iemand binnen het bedrijf die de HR taken erbij doet. En je moet net iemand treffen die gevoel heeft voor Leren & Ontwikkelen. De wil is er zeker wel maar het uitvoeren komt vaak in de knel. Het is momenteel hartstikke druk dus de productie gaat voor. Maar uiteindelijk zal er op de langer termijn impact ontstaan voor zowel de strategie en als voor de overlevingskansen van kleinere bedrijven. Leven Lang Ontwikkelen is essentieel voor onze gehele sector. 

Hoe gaan jullie het leren en ontwikkelen verzilveren richting de toekomst?

Het meeste wordt op de werkvloer geleerd – voor 80 % leert men van elkaar en is men bezig met uiteenlopende innovaties. Het verzilveren en vastleggen van vaardigheden is voor ons heel belangrijk. Daarom zien wij veel in het Skills paspoort  – het is een belangrijke tool wat wij momenteel met meerdere partijen willen uitbouwen. Hierin staan de skills van de medewerkers, ook de skills die ze hebben geleerd op de werkvloer. Dit biedt een mooie brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Maar ook hier liggen nog vele uitdagingen die uitgewerkt dienen te worden.

Verder zien wij het belang van leerbedrijven om intern leren te borgen – voor zowel jongeren als instroom uit andere sectoren. Die leerbedrijven zijn een natuurlijke bron van kennisuitbreiding. Ook hybride docenten zijn belangrijk. Dat biedt mooie kansen voor de ervaren vakman om een of twee dagen per week les te geven. En zo hun kennis en expertise over te dragen en binding te hebben met de jongeren.

Het is een prachtige manier van doorstroom en van zingeving voor die trotse technische vakgenoten. Dit is een echte verbinding tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Dit schept een echte leercultuur – en ik wil oproepen om meer bedrijven mee te laten doen in de samenwerking met het onderwijs.

Leren en ontwikkelen: bouw mee aan maatschappelijke oplossingen

Tips van Hanneke:

  1. Maak van de werkplek een leerplek. Laat mensen iedere dag iets relevants leren. Als je dit intrigeert is dat leerwinst.
  2. Geef de mensen op de werkvloer voldoende ruimte om te experimenteren, of zelf zaken te verbeteren.
  3. Ontwikkel een gezamenlijke mindset voor leren. Beloon leren en laat leerplezier prefereren.
  4. Zorg voor veel meer vrouwelijke rolmodellen in de technische bedrijven.
  5. Werk samen met het onderwijs in jouw regio, biedt stageplekken aan, gastlessen, hybride docenten, en investeer samen in goede materialen en leermiddelen.
Tags: arbeidsmarkt, interview, leren, Ontwikkelen
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE