Pensioen is belangrijk voor later. Je moet genoeg pensioen opbouwen om later van te kunnen leven. Helaas zien wij veel mensen die niet alleen hun geld opzij zetten voor later, maar ook hun wensen en hun dromen. Pensioen is ontzettend belangrijk, maar je moet niet overdrijven.

Rol van de werkgever

Hoe vind je de juiste balans wanneer het gaat om pensioen? Hoe zorg je voor een goed pensioen, zonder dat je téveel geld opzij zet? En hoe help je werknemers in het vinden van de juiste balans in hun eigen leven.

Ik denk dat jij je als eerste bewust moet zijn van het spanningsveld tussen enerzijds een goed pensioen en anderzijds het leven in het nu.

Pensioen is een middel, geen doel

Voor een effectief leven is het belangrijk om doelen te stellen. Kleine doelen, maar ook grote doelen. Wat wil jij bereiken in het leven? Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat er een periode komt waarin je misschien niet meer in je eigen inkomen kan voorzien. Voor die periode is er pensioen. Pensioen kan dus nooit een doel op zich zijn!

Vicieuze cirkel

Hoe meer je van je plannen en dromen opzij zet, hoe meer geld je later nodig hebt. Dus moet je nog meer pensioen opbouwen. Om dat voor elkaar te krijgen moet je je wensen en dromen voor nu even uitstellen tot na je pensioen. Daardoor neemt de behoefte aan meer pensioen alleen maar toe en daardoor moet je nog meer opzij zetten voor later.

Langer doorwerken

De effectieve pensioenleeftijd schuift ieder jaar op naar achteren. De gemiddeld leeftijd waarop mensen daadwerkelijk met pensioen gaan ligt op dit moment al boven de 65 jaar. Ter vergelijking, 20 jaar geleden was de gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland 61 jaar. De periode dat we werken is steeds langer, de periode van pensionering komt steeds later.

Niet iedereen haalt de pensioendatum

De levensverwachting in Nederland neemt toe. We worden gemiddeld steeds ouder. Maar niet iedereen haalt de pensioendatum. De kans dat je de pensioendatum niet haalt is gemiddeld ongeveer 10%.

Investeer in het nu!

Iedere euro die je investeert in pensioen, zie je de komende jaren niet meer terug. Pensioen is een levenslange uitkering die je niet mag afkopen. Elke euro die je aan je pensioen uitgeeft kun je niet nu uitgeven. Door nu te investeren in opleiding, vitaliteit, werkgeluk en productiviteit van werknemers neemt hun waarde toe. Je zou dus omgekeerd geredeneerd kunnen zeggen dat investeren in pensioen resulteert in een waardevermindering van werknemers.

Maar moet je dan geen pensioen regelen?

Pensioen is en blijft natuurlijk belangrijk. Er komt immers een periode dat werknemers niet meer in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Maar genoeg is genoeg. Zorg dus voor een efficiënte en flexibele pensioenregeling. Efficiënt wil zeggen, welke pensioenregeling levert het meeste pensioen op? Op dit moment zou je voor een andere pensioenregeling kiezen dan een paar jaar geleden, met name veroorzaakt door de huidige lage rente.  Maak je pensioenregeling zo flexibel dat iedere werknemer de pensioenregeling passend kan maken voor zijn of haar eigen situatie. Dus geen one-size-fits-all-pensioen, maar een tailored-fit-pensioen.   

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.