De opdrachtgever heeft geen werk meer, je project wordt gestopt, of men roept je niet meer op, vanwege corona-problematiek. Wat zijn de algemene rechten bij een:

  • Oproepkracht?

Een al gedane oproep moet worden doorbetaald. Daarnaast kan het wettelijk rechtsvermoeden gelden: doorbetaling van de in de voorbije drie maanden gemiddeld gewerkte uren.

  • Min-max contract?

Het minimaal aantal uren conform contract moet worden doorbetaald.

  • Jaarurennorm?

Recht op het vaste periodieke salaris.

  • Uitzendkracht?

Er kan direct worden beëindigd als er een uitzendbeding geldt. Zo niet dan heeft de uitzendkracht iets meer rechten. Check de uitzend-cao en het uitzendcontract.

  • Detachering?

Het contract tussen de uitlener en de gedetacheerde bepaalt de rechten.

  • Freelance/zzp-er?

Uitgangspunt is dat de opdrachtgever de relatie altijd per direct kan beëindigen. Check wel de aangegane overeenkomst: mogelijk staat daar een opzegtermijn in. En als de opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd, kan het zijn dat in het contract tussentijdse opzegging is uitgesloten. Ook kan zonder contract, op grond van de redelijkheid, een opzegtermijn gelden of enige compensatie bij een erg abrupte beëindiging.

Je bent nog net niet vogelvrij verklaard.

mr. H.P. Kamerbeek

Gepost door mr. H.P. Kamerbeek

Bij Kamerbeek Advocaten helpen wij bedrijven bij het oplossen van hun arbeidsrechtelijke vraagstukken. We zijn een team van gespecialiseerde advocaten en juristen. Bevlogen en bereikbaar, efficiënt en effectief. Waarom? We love arbeidsrecht! Voor diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen fungeren wij als huisjurist en als juridische helpdesk voor de aangesloten bedrijven.