Tags: arbeidsmarkt, financiën, goed werkgeverschap, looncompensatie, no-risk polis

4 maatschappelijk verantwoorde manieren om je loonkosten te verlagen

Betaal jij onnodig te hoge loonkosten? De HR- en payroll-specialisten van Salure zien dat werkgevers soms duizenden euro’s laten liggen in de salarisadministratie. In deze blog geven ze je vier maatschappelijk verantwoorde besparingstips.

Iedereen in HR heeft te maken met loonkosten. De uitdaging is om deze op een verantwoordelijke manier laag te houden. We gaan in op deze vier maatschappelijk verantwoorde manieren om je loonkosten te verlagen:

  • Loonkostenvoordelen: LKV
  • Whk-premie: Werkhervattingskas
  • Subsidieregeling: praktijkleren
  • No-risk polis: looncompensatie

Check 1: Loonkostenvoordelen

Heb jij medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, zoals ouderen of arbeidsbeperkten? Kijk dan of je gebruik kunt maken van loonkostenvoordelen (LKV). Op dit moment zijn er vier loonkostenvoordelen voor verschillende doelgroepen geldig. 

Hoe werkt het?

Via de loonaangifte dien je het verzoek voor een loonkostenvoordeel in. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Per uur dat de werknemer werkt, krijg je een bedrag terug van het UWV. Voor werknemers ouder dan 56 jaar is dit bijvoorbeeld €3,05 per verloond uur. Dit voordeel kan oplopen tot €6.000,- per werknemer per kalenderjaar.

Vraag je een loonkostenvoordeel aan voor werknemers in 2021? Dan wordt dit voordeel in 2022 uitbetaald. 

Check 2: Whk-premie 

Ben je bij het UWV verzekerd en is je totale loonsom hoger dan €300.000? Dan is het interessant om de jaarlijkse Whk-beschikking te (laten) controleren. Deze premie premie wordt namelijk in 45% van de gevallen onjuist berekend, waardoor werkgevers soms wel tienduizenden euro’s teveel betalen. 

Wat gaat er mis?

De hoogte van de Whk-premie hangt af van de WGA- en ZW-uitkeringen die het UWV aan je toerekent. Vaak kloppen deze gegevens niet. Denk aan een uitkering die nog steeds wordt toegerekend, terwijl de desbetreffende medewerker inmiddels niet meer arbeidsongeschikt, of misschien zelfs niet meer in dienst is. Zo worden er te veel of te hoge uitkeringen toegerekend, waardoor je te veel premie betaalt. 

Hoe los je dit op?

Je kunt tot en met 5 jaar terug correcties door laten voeren voor de betaalde Whk-premie. Dit doe je door te controleren of er WGA- en/of ZW-uitkeringen aan je zijn toegerekend. Als dat zo is, vraag je de instroomlijsten op bij de Belastingdienst. Hierop staan de BSN-nummers van alle werknemers met een uitkering die aan jou zijn toegerekend. Als hier fouten in staan, dien je verzoek tot correctie in. Deze controle hoef je niet zelf te doen. Je kunt dit ook aan een payrollspecialist zoals Salure uitbesteden.

Check 3: subsidieregeling praktijkleren 

Biedt jij stageplekken aan studenten aan? Dan heb je wellicht recht op de jaarlijkse subsidie die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar stelt. Deze subsidieregeling richt zich met name op 3 groepen stagiaires:

  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse Economie;
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Heb jij stagiaires begeleid die in een van bovenstaande categorieën vallen? Dan kun je hiervoor subsidie aanvragen en maximaal €2.700 per stageplaats besparen. Je kunt de subsidie aanvragen voor het afgelopen schooljaar (2020-2021) aanvragen tot en met 16 september 2021 om 17:00 uur. 

Let hierbij wel op op:

  1. Zorg dat je de administratie rondom de stagiaire op orde hebt. 
  2. Controleer de voorwaarden per onderwijscategorie.
  3. Het bedrag van €2.700 kan in de praktijk lager uitvallen, omdat de subsidie afhangt van onder andere het aantal stageweken en het aantal aanvragen dat binnenkomt bij het RVO. 

Check 4: no-risk polis 

Met de no-risk polis kun je een ziektewet-uitkering van het UWV krijgen als je een werknemer met een ziekte of beperking in dienst neemt. Hierbij wordt 70% tot 100% van het dagloon van de medewerker door het UWV vergoed. De no-risk polis hoef je niet van te voren aan te vragen. Wordt de medewerker ziek? Geef dan in de ziekmelding aan dat er sprake is van een no-risk polis. Zorg er wel voor dat je de ziekmelding binnen 6 weken doorgeeft aan het UWV om een boete te voorkomen. 

Hoeveel loonkosten kun jij besparen?

Benieuwd of jij geld laat liggen in je salarisadministratie? Laat de HR- en payroll-specialisten van Salure nakijken hoeveel jij kunt besparen. Zij nemen je administratie graag voor je door om te zien of je aanspraak kunt maken op de verschillende loonkostenvoordelen en subsidieregelingen. Neem contact op voor meer informatie.

Wat zijn loonkosten?

Loonkosten kun je verdelen over directe loonkosten en indirecte loonkosten. Onder directe loonkosten vallen bijvoorbeeld het brutoloon, vakantie-uitkering, 13e maand, werkgeverslasten en overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen. Onder indirecte loonkosten vallen kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden, kosten van niet-incidentele financiële voordelen. Indirecte loonkosten kunnen niet afzonderlijk worden opgevoerd en worden niet meegenomen in het brutoloon
Tags: arbeidsmarkt, financiën, goed werkgeverschap, looncompensatie, no-risk polis
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Uit De Thema Arbeidsmarkt

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.