Tags: employee experience, leren

De vier fasen van employee obsession

Architecting lifelong learning for the radical future of work

Mensen aantrekken en snel aan je bedrijf binden in tijden van schaarste van talent. Binden en inspireren van medewerkers om hen te behouden. Continu leren en groeien om bij te blijven in de vraag naar nieuwe kennis en skills. Maar ook positief uit elkaar gaan om een connectie voor het leven te creëren. Employee obsession betekent ondersteuning bieden tijdens de gehele employee journey.

Bedrijven staan voor een uitdaging groter dan ooit te voren. Een unieke kans voor HR om het verloren terrein in organisaties terug te pakken en het centrum van groei te worden. Alleen met het juiste talent, de juiste skills, de juiste organisatieinrichting en -cultuur, de juiste tools, en het juiste leiderschap kunnen bedrijven en organisaties impact maken. Een employee obsessed company neemt de employee journey als uitgangspunt. We onderscheiden vier fasen:

  • Attach & Attract
  • Bond & Inspire
  • Change & Grow
  • Leave & Connect

Attach & Attract

In deze fase gaat het om employer branding. Hoe wil je bekend staan in de markt, wat heb je te bieden op de ’’harde’ factoren, maar meer nog: wat heb je te bieden op de ’’zachte’ factoren? Hoe onderscheid je je in de arbeidsmarktcommunicatie van bedrijven die in dezelfde vijver vissen? Attach & Attract gaat verder over recruitment. Welke nieuwe tools gebruik je om mensen te werven, zoals recruitment chatbots, social recruitment of inbound recruitment? Een belangrijke vervolgstap in de kandidaat experience is de pre- en onboarding. Vanaf het moment dat iemand zijn contract heeft getekend tot zijn eerste periode in het bedrijf zijn van cruciaal belang voor de ervaring en uiteindelijk de retentie. Onboarding gaat verder dan alleen de eerste dag. We maken daarom onderscheid in algemene onboarding gericht op bijvoorbeeld de geschiedenis, de waarden en het organogram, en functionele onboarding om mensen zo snel mogelijk klaar te maken voor hun job.

Bond & Inspire

Na de fase van onboarding is alle focus gericht op het binden en inspireren van medewerkers om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn op het werk. Bij Bond & Inspire richten we ons op die factoren die voor mensen belangrijk zijn in het (werkende) leven. Hierbij gaat het om bijdragen aan het grotere geheel (alignment met de strategie), al dan niet door middel van geformaliseerde participatie en onderdeel zijn van een community waarbij het onder andere gaat om communicatie en cultuur.

Het nieuwe performance management gaat over de bijdrage die een medewerker levert aan de organisatie. Dit wordt in tegenstelling tot voorheen steeds vaker losgekoppeld van persoonlijke ontwikkeling. Dit vraagt van leidinggevenden een ander type gesprekken, met het karakter van een continue dialoog.

Cultuur kan een onderscheidend element zijn voor de medewerker. Wat zijn de waarden van de mensen en van het bedrijf? Hoe kunnen deze zo goed mogelijk aligned worden? Hoe is cultuur structureel ingebed in de organisatie en een KPI in het management? Maar ook waarden als gezondheid, veiligheid en vitaliteit zijn voorwaardelijk voor gezond functioneren. Bond & Inspire zijn feitelijk de hygiënefactoren van een bedrijf. Maar wel hele belangrijke die je kunt kleuren en in je voordeel kunt laten werken.

Learn & Grow

In deze tijd van radicale verandering van werk is leren en groeien een continu proces geworden. Een leven lang leren is voorwaardelijk om mee te kunnen blijven doen en daarmee ook voorwaardelijk voor geluk. Kijkend naar de veranderingen is strategisch workforce management belangrijk om te bepalen welk talent te werven en tevens ook re-training en re-skilling van zittende medewerkers. Dit gecombineerd met de snelheid van veranderingen geeft een hele nieuwe dimensie aan leren. Het is de kunst om steeds sneller de behoefte aan nieuwe skills te voorzien en medewerkers hierop te ontwikkelen. Workforce management tools richten zich op het herkennen van skills gaps. Van leiders wordt het begeleiden van medewerkers in het continu veranderen steeds belangrijker. Dit vraagt een aantrekkelijk change verhaal kunnen houden, het goede voorbeeld geven, zorg bieden en mensen uitdagen. Het besef dat medewerkers steeds vaker het proces van hechten, binden, scheiden en onthechten met bijbehorende emoties door moeten, is een eerste stap. Stap twee is hen in dit proces begeleiden.

Leave & Connect

Naast re-training en re-skilling zullen mensen een carrière buiten de organisatie verder zetten. Medewerkers hierin begeleiden (offboarding) is een belangrijk onderdeel binnen de employee journey. Het goed begeleiden van medewerkers die weg gaan, is van belang omdat mensen wellicht weer terugkomen, nieuwe medewerkers kunnen aanbrengen (referral recruitment) en als ambassadeurs kunnen optreden. Het opzetten van alumninetwerken is een veel gebruikte methode. Maar ook life long connection plannen zijn in opkomst.

Employee obsession volgt de 4 fasen van de employee journey. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Vinden we onszelf employee obsessed?
  • Aan welke fase besteden we de meeste aandacht?
  • Welke bouwstenen zijn sterk ontwikkeld en welke bouwstenen verdienen extra aandacht?
  • Zijn we op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen verschillende bouwstenen?
  • Maken we keuzes vanuit data en metrics (data driven HR)?
  • Heeft de effort in medewerkers de gewenste impact?
Tags: employee experience, leren
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE