Tags: , , , ,

Waarom heten soft skills eigenlijk soft skills?

En dan ook meteen waarom je je er hard voor zou moeten maken in je organisatie..

Volgens Deloitte zal tegen 2030 in twee derde van alle banen een grotere vraag naar soft skills ontstaan. Dezelfde studie voorspelt dat u gemakkelijk €84.000 meer omzet kunt behalen door uw talent bij te scholen. Maar wat zijn soft skills?

Niet de minste hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst van werk, skills voor een moderne samenleving en wat succes drijft. Ze zijn het er unaniem over eens: soft skills gaan het verschil maken. Betrouwbare platformsForbes, Deloitte, Monster.com en LinkedIn.

Soft skills is eigenlijk een vreemde term voor wat Deloitte in haar rapport ‘human skills’ noemt. Denk dan aan leiderschap, communicatie, empathie en emotionele intelligentie. Niet zo vreemd dat dit steeds belangrijker wordt, aangezien het aantal computergestuurde banen of robot werk toeneemt. Deloitte claimt dat in 2030 bij tweederde van alle banen een intensievere vraag zal zijn naar soft skills. Ook schat hetzelfde onderzoek dat je zomaar $90000 toename kunt hebben in omzet. Immers, bij een team met veel verschillende skills nemen de productiviteit en innovatie significant toe. Als je dat doorvertaald, dan zegt het World Economic Forum in één van hun rapporten, dat je lange termijn succes voor een land kunt met aan de waarde van het menselijk kapitaal van datzelfde land. Met andere woorden: hoe meer skills de mensen in jouw organisatie opkrikken, bijleren of uitbreiden, hoe succesvoller de organisatie en het land worden.

Wat zijn soft skills?

Soft skills zijn: leiderschap, communicatie, empathie en emotionele intelligentie zoals al in de inleiding al werd gezegd. Soft skills zijn de sleutel tot het aangaan van relaties, inzicht verkrijgen en het creëren van kansen. Een werknemer die duidelijk zijn uitdagingen of problemen kan communiceren, zich kan inleven in andere medewerkers en het niet lastig vindt om zich te bewegen in grotere groepen, promoveert sneller. Soft skills zijn nodig om te zorgen voor een sociaal netwerk binnen en buiten het bedrijf.

Soft skills zijn gedeeltelijk al aangeleerd of aangeboren. Het concept echter is veel lastiger in een kader te vangen, wat bij hard skills een stuk ingewikkelder is. Hard skills komen op school en tijdens de studie veelal aan bod, terwijl het aanleren van verschillende soft skills aanzienlijk minder het geval is. Uiteraard leer je vanzelf verschillende soft skills als je volwassen wordt, maar op welke vlakken en in hoeverre is voor een individu soms lastig in te schatten. Dit in tegenstelling tot hard skills, daarvan weet een persoon vaak wel dat het iets is wat hij of zij of hen eerst niet konden/weten en nu wel.

Welke branche het ook is, welk vakgebied de persoon ook toebehoort, soft skills zijn nodig om te slagen in het werkende leven. Het landschap op de arbeidsmarkt is de afgelopen tijd flink aan veranderingen onderhevig geweest. De skills die nodig zijn, eigenlijk de meest cruciale volgens Forbes en Educationalworld.com, voor een succesvolle carrière in de 21e eeuw zetten we hieronder uiteen.

  1. Empathie en emotionele intelligentie
  2. Integriteit en een ethische houding
  3. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
  4. Ondernemend en zelfstartend
  5. Mindfulness en communicatie

1. Empathie en emotionele intelligentie

Waar je vroeger met heel veel talent en charisma wel kon wegkomen met een moment van stem verheffen hier of daar, staat empathie nu met stip op één. Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties van jezelf en van anderen waar te nemen, te interpreteren en te reguleren. Zonder dat het per se uitgesproken wordt, maar dat er een soort voelsprieten worden ontwikkeld om dit te leren. In Forbes sprak een gerenommeerde HR-manager zelfs uit dat emotionele intelligentie en empathie als haar belangrijkste reden zijn om iemand aan te nemen. Waarom? Omdat zij al zag in kwantitatief onderzoek van onder andere Forbes dat teams waar veel empathie aanwezig is en de teamleden emotionele intelligentie als belangrijke skill zien, dat daar veel efficiënter wordt samengewerkt. En dat teamleden minder verzuim hebben en langer blijven. Voor de organisatie betekent dit letterlijk meer inkomen en omzet.

2. Integriteit en een ethische houding

Patagonia liet in 2022 al zien, door het bedrijf volledig aan de aarde te doneren, dat ethiek en integriteit onderdeel maken van je strategie je een waanzinnig goed merk oplevert. In de moderne snelle wereld is integriteit belangrijker dan ooit. Hiervoor korte termijn performance laten zien, maar het is moeilijker om de dingen goed te doen om jezelf voor te bereiden op succes voor de langere termijn. Fouten maken doet iedereen, we’re only human, maar er bewust van zijn, er verantwoording voor nemen en ze erkennen zou de norm moeten zijn.

3. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

‘Survival of the fittest’ gaat vooral over wie de beste fit is voor een bepaalde omgeving. Aangezien de omgeving continu verandert, is het belangrijk dat de mensen in de organisatie dat ook kunnen. Zoals gezegd, is de moderne werkomgeving veelal onderhevig aan verandering. Niet zo gek dus, dat je krijgt aanbevolen dat de mensen die daar impact op hebben net zo flexibel moeten zijn en zich kunnen aanpassen aan het stormachtige weer waar je in terecht kunt komen. Te gek als de teamleden niet weggeblazen worden, maar uit kunnen zoomen, rustig kunnen blijven en gewoon schakelen met wat er is.

4. Ondernemend en zelfstartend

Dit is wat lastiger te ontwikkelen. Vaak is deze kwaliteit terug te vinden bij wat meer senior collega’s of bij freelancers, omdat zij waarschijnlijk meer durven dan juniors. Maar het is ook belangrijk om dit te hebben als starter. Het herkennen van deze aanleg, kan zitten in intrinsieke motivatie. Oftewel: kan iemand zonder duidelijke vraag of opdracht bedenken wat er nodig is en daarmee aan de slag gaan? En zo niet, wat is er dan nodig om deze persoon het vertrouwen te geven dit wel te doen? Het is niet een gemakkelijke soft skill, maar als je wilt schalen zonder heel veel new-hires wel een belangrijke.

5. Mindfulness

Deze skill is juist minder moeilijk aan te leren. Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Het gaat er bij mindfulness niet om dat je de dag begint op een yogamat, maar dat het een houding is ten opzichte van het werk. Dat als er een obstakel of uitdaging is, dat de focus blijft op de oplossing. Dat diegene bij zichzelf kan blijven, snapt waar bepaald gedrag of bepaalde emoties vandaan komen en dan niet op zoek gaat naar de oplossing buiten zichzelf. Het is een uitstekende voedingsbodem voor andere belangrijke soft skills zoals: empathie, emotionele intelligentie, flexibiliteit, stressbestendigheid.

Kortom: Om je organisatie future-proof te maken, is het belangrijk het huidige team en de toekomstige hires op te leiden voor de toekomst. Niet alleen de tools die je als organisatie gebruikt, maar ook de tools die er al in het (toekomstige) team aanwezig zijn. Lepaya is een L&D provider die hierop inspeelt. Soft skills heten daarom Powerskills. Niet omdat ‘soft’ niet te soft is, maar omdat Lepaya weet dat dit de skills van de toekomst zijn.

Wil je jouw team ook futureproof maken? Check dan Lepaya – Upskill jouw mensen. Transformeer jouw business.

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE