Wie bepaalt de nieuwe premie? Wanneer je pensioen opbouwt bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, zoals in de zorg, de bouw of de metaal, of is geregeld in de cao, dan wordt de premiehoogte bepaald door de sociale partners in de sector. 

Bouw je pensioen op bij een eigen of algemeen pensioenfonds, een verzekeringsmaatschappij of een PPI (premie pensioen instelling) dan wordt de premie vastgesteld in overleg tussen werkgever en werknemers, vaak vertegenwoordigd door de OR.

Maximum premie

Zoals gezegd wordt de premie bepaald in overleg tussen werkgevers en werknemers. Daarbij geldt een wettelijk maximum. De maximale premie bedraagt op dit moment 30% van de pensioengrondslag. Dit maximum is echter variabel. Wanneer de rente lager wordt dan het huidige niveau, dan kan het maximum nog verder stijgen. Wanneer de rente weer gaat stijgen, dan zal de maximale premie naar beneden worden bijgesteld. De premie wordt nooit lager dan 13% (bij 4% rente).

Toekomstige aanpassingen premie

Stel je besluit nu een premie van 30% af te spreken. Dan is de premie precies gelijk aan het fiscale maximum. Wanneer de rente in de toekomst stijgt, dan moet je verplicht de pensioenpremie verlagen tot het niveau dat dan wettelijk is toegestaan. De vraag is dan wat er gebeurt met de besparing die op dat moment ontstaat?

Vanuit de gedachte dat pensioen uitgesteld loon is, licht het voor de hand dat de besparing ten goede komt aan de werknemers, in de vorm van extra loon of een lagere eigen bijdrage aan de pensioenregeling.

Maar wat gebeurt er wanneer daarna de rente weer daalt? Gaat de pensioenpremie dan weer omhoog? En wie betaalt die verhoging? Ook dan is het logisch dat de werknemers die verhoging weer betalen. Maar dat resulteert vervolgens in een lager netto loon. Met alle ongewenste effecten van dien. 

Stabiele premie

Het is belangrijk dat de pensioenpremies naar de toekomst voor langere tijd stabiel kunnen blijven. Een wijziging in de rente moet dan niet automatisch een aanpassing van de pensioenpremie betekenen. Dat kan alleen worden bereikt wanneer de premie niet gelijk is aan het fiscale maximum, maar een stuk lager. 

Ook bekeken vanuit de pensioenopbouw denk ik dat een premie van 30% echt te hoog is. Een flat rate van 15 tot 20% zou ruim voldoende moeten zijn. Combineer dat met een flexibele eigen bijdrage en je hebt een prima pensioenregeling.

Hoe bepaal je een ideale flat rate

De optimale pensioenpremie begint met de definitie van jullie ideale nieuwe werknemer. Hoe oud is die werknemer? En hoeveel verdient die werknemer en welk carrièrepad legt die werknemer af?

Als je weet dat naarmate een werknemer ouder wordt, de kosten voor pensioen opbouw toenemen, dan weet je ook dat bij een flat rate de pensioenopbouw naarmate een werknemer ouder wordt steeds iets afneemt. Wat een goede flat rate is voor een 25-jarige werknemer, is niet voldoende voor een 40 jarige werknemer die je aanneemt. Stel je echter je flat rate af op een 35-jarige werknemer, dan krijgt een jongere, bijvoorbeeld 21-jarige werknemer weer teveel premie.

Je kunt het dus niet voor iedereen goed doen. Daarom is het belangrijk om je te focussen op jullie ideale nieuwe werknemer!

Vervolgstappen

Wanneer je een optimale flatrate hebt bepaald kun je die leggen naar je huidige situatie. Op basis daarvan constateer je wie er in welke mate op achteruit gaat. Dat resulteert vervolgens in een compensatieregeling of aanpassing van het salaris(gebouw). 

Over naar het nieuwe stelsel is impactvol. Alle aspecten goed afwegen en doorrekenen vereist veel tijd en overleg. Begin dus op tijd! Wat is op tijd? Ik denk dat je uiterlijk Q3 / Q4 2021 moet beginnen.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

1 opmerking

  1. […] het nieuwe stelsel (lees daar meer over in dit en dit artikel) is niet langer het pensioen het uitgangspunt, maar de premie. Deze premie is […]

Laat een opmerking achter.