Wat gebeurt er als je nu middelloon hebt?

Veel pensioenregelingen zijn nu gebaseerd op middelloon. Bij een middelloonregeling bouw je als werknemer ieder jaar eenzelfde percentage pensioen op. De kosten van dat pensioen stijgen naarmate je als werknemer ouder wordt.

In het nieuwe stelsel (lees daar meer over in dit en dit artikel) is niet langer het pensioen het uitgangspunt, maar de premie. Deze premie is leeftijdsonafhankelijk. Een jonge werknemer krijgt hetzelfde percentage als een oudere werknemer. We noemen dit een flat rate. 

In vergelijking met de huidige kosten wordt er voor een jongere dus meer geld in de pensioenpot gestort. Voor een oudere werknemer juist minder. Voor een oudere werknemer is de overgang naar het nieuwe stelsel dus een achteruitgang. En dat moet worden gecompenseerd.

Wat gebeurt er als je nu beschikbare premie hebt

De meeste beschikbare premieregelingen zijn gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke staffel. Een jonge werknemer krijgt minder premie, naarmate je ouder wordt neemt de premie toe. Het doel is dat het pensioen dat je kunt opbouwen met de premie per leeftijdscohort ongeveer gelijk is. 

In het nieuwe stelsel verdwijnen staffels. Die worden vervangen door een flat rate. 

Ook hier krijgt de jongere meer premie en de oudere werknemer minder. Voor oudere werknemers is dit dus een achteruitgang. En die moet worden gecompenseerd. 

Overgangsregime

Je mag er ook voor kiezen om voor bestaande werknemers die nu in een middelloonregeling zitten bij een verzekeraar, of nu een staffel hebben, ook in het nieuwe stelsel de staffel te continueren. Je krijgt dan een flat rate voor nieuwe werknemer en een staffel voor het huidige personeelsbestand. 

Dit heeft op korte termijn zeker voordelen. Want je kunt over naar het nieuwe stelsel zonder dure compensatieregelingen. Er zitten echter ook flink wat nadelen aan deze optie. 

Nadelen overgangsregime

Je krijgt grote verschillen in pensioenpremies binnen het bedrijf. Een jonge werknemer die nieuw in dienst komt, kan tot wel vier keer zoveel premie krijgen als je bestaande werknemer. Terwijl voor oudere werknemers dat precies andersom is. Nieuwe werknemers krijgen aanzienlijk minder pensioenpremie dan bestaande oudere werknemers. 

De combinatieregeling, staffel voor bestaande werknemers en flat rate voor nieuw personeel, wordt in de toekomst steeds duurder. Dus er komt vroeg of laat een moment dat je om reden van gestegen kosten daar weer iets aan wilt of moet gaan doen.

Kies voor eenvoud

Twee regelingen betekent ook twee keer administratie, twee keer onderhoud en twee keer communicatie. En juist communicatie van pensioen wordt de komende jaren steeds belangrijker. Het hebben van een eenvoudige en eenduidige pensioenregeling is dan ook absoluut aan te bevelen.

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.