Verbeterde premieregeling in het nieuwe pensioenstelsel

Iedereen krijgt bij dit nieuwe type pensioenstelsel (zie vorige twee artikelen hier en hier) zijn eigen pensioenpot. Daarbij heeft iedere werknemer individueel zijn eigen beleggingsresultaat. De manier van beleggen is volgens het life cycle principe. Dat wil zeggen, naarmate je dichter bij de pensioendatum komt vermindert automatisch het beleggingsrisico. 

De pensioenpot gebruikt de werknemer op de pensioendatum voor de aankoop van een pensioenuitkering. Daarbij heeft de werknemer op dat moment zelf de keuze uit een gegarandeerd pensioen of een pensioenuitkering op basis van beleggingen, ook wel variabel pensioen genoemd.

Verzekeringsmaatschappijen en premie pensioeninstellingen (PPI) bieden deze variant nu al aan. Maar ook pensioenfondsen kunnen deze vorm gaan aanbieden.

Samenvatting verbeterde premieregeling

 1. Beschikbare premiesysteem met eigen pensioenpot
 2. Aankoop pensioen op de pensioendatum
 3. Eigen rendement
 4. Keuze vast of variabel pensioen na ingang
 5. Life cycle beleggingen
 6. Individuele keuzemogelijkheid

Life cycle beleggen

Het geld wordt bij een verbeterde premieregeling belegd op basis van life cycles

De focus is op rendement. Er vindt automatische afbouw plaats van het risico richting de pensioendatum. Binnen een life cycle heeft een werknemer verschillende keuzes. Zo kunnen zij kiezen voor een life cycle met meer of juist minder beleggingsrisico. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium voorsorteren op de keuze op de pensioendatum om een garantiepensioen of een variabel pensioen aan te kopen. Het is immers niet logisch om je hele beleggingsrisico af te bouwen naar de pensioendatum, wanneer je op de pensioendatum besluit juist te kiezen voor een variabel pensioen op basis van beleggingen.

Nieuwe pensioencontract

Bij dit type krijgt iedere werknemer zijn eigen pensioenpot. Maar alle potten worden gezamenlijk belegd. Het behaalde rendement verdeelt de pensioenuitvoerder tussen de verschillende generaties op basis van vooraf afgesproken verdelingsregels. Daarbij zal vaak als uitgangspunt gaan gelden dat pensioenen van gepensioneerden zoveel mogelijk stabiel zullen blijven. Dus hebben gepensioneerden hebben dan minder last van fluctuaties door tegenvallende beleggingsresultaten. Het is ook mogelijk om een deel van de premie te investeren in een buffer. Grote tegenvallers worden dan opvangen door deze buffer. 

Op de pensioendatum vindt geen omzetting plaats in een uitkering. De pensioenpot wordt op basis van een projectie rendement omgerekend naar een uitkering en vanuit de pot worden op basis van die calculatie maandelijks de pensioenen uitbetaald. Wanneer de resultaten beter zijn dan verwacht, wordt de uitkering naar boven bijgesteld. Bij tegenvallende resultaten kan de uitkering worden verlaagd. De verwachting is dat de meeste pensioenfondsen zullen kiezen voor deze variant.

Samenvatting nieuw pensioencontract

 1. Beschikbare premiesysteem met eigen pensioenpot
 2. Geen aankoop pensioen op pensioendatum
 3. Het fonds maakt een gezamenlijk rendement
 4. Ook voor ingegane pensioenen
 5. Herverdeling van het rendement tussen generaties is mogelijk. Dat beslist het bestuur. Maximaal 10% van de premie mag gebruikt worden voor de vorming van een buffer om grote klappen op te vangen
 6. Geen individuele keuzes mogelijk

Garantiemogelijkheden

Naast deze twee systemen bestaan er straks nog twee aanvullende systemen. Het wordt ook mogelijk om de beschikbare premie direct na betaling om te zetten in een gegarandeerde levenslange pensioenuitkering of een gegarandeerd kapitaal. 

Beide systemen bestaan op dit moment ook al, maar worden nauwelijks gebruikt. De belangrijkste oorzaak is de huidige lage rente in combinatie met strenge buffereisen die gelden bij garanties. Garantie is op dit moment simpelweg ‘te duur’.

Deze twee systemen worden niet afgeschaft in het nieuwe stelsel, maar ik verwacht niet dat die op grote schaal zullen worden gekozen.

Zelf kiezen of alles laten gebeuren?

Iedere werknemer krijgt een eigen pensioenpot. Mij lijkt het logisch dat wanneer het mijn pot is, ik ook invloed wil hebben op de manier waarop er met mijn geld wordt omgegaan. Dat kan bij de verbeterde premieregeling. Bij het nieuwe pensioencontract wordt er voor mij gekozen. 

Dat betekent niet dat ik ook persé moet kiezen bij een verbeterde premieregeling. Ik heb de mogelijkheid. Maak ik geen gebruik van de mogelijkheid, dan heb ik de standaard default. Bij het nieuwe pensioencontract kan ik niet kiezen. Ik heb de default en afwijken is niet mogelijk. 

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

1 opmerking

 1. […] het nieuwe stelsel (lees daar meer over in dit en dit artikel) is niet langer het pensioen het uitgangspunt, maar de premie. Deze premie is […]