Ook de overheid draagt bij aan dit onderwerp. Werkgevers worden gestimuleerd om medewerkers in dienst te nemen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt. Middels financiële tegemoetkomingen worden eventuele risico’s beperkt en kosten vergoed, dit maakt het gemakkelijker om duurzaam te investeren in alle medewerkers.

Social Return on Investment, ook wel SROI

Een van de manieren van de overheid om de instroom van medewerkers uit een doelgroep te vergroten, is de Social Return on Investment (SROI). Als een werkgever een opdracht vervult voor de gemeente, kunnen zij een SROI verplichting opgelegd krijgen. Deze regeling verplicht de werkgever bij een publieke aanbesteding een percentage van doorgaans 5% in te zetten als loonsom voor medewerkers uit de SROI doelgroep. Dit zijn onder andere langdurig werkzoekenden, jonge werkzoekenden of medewerkers met een arbeidsbeperking. Het doel van de gemeente is hierbij dat de aanbesteding, naast het gewone rendement, ook een concrete sociale winst oplevert.

De SROI is weliswaar een verplichting, maar kan goed ingezet worden als een positieve ontwikkeling binnen de organisatie. Het voornaamste doel is het creëren van duurzame werkplekken bij diverse werkgevers voor mensen die binnen de doelgroep vallen, naast de reguliere medewerkers. Er zijn diverse werkgeverspunten die je kunnen helpen bij de invulling van je SROI verplichting, om zo samen binnen je eigen gemeente een verschil te maken. Een mooie kans om binnen de gemeente je sociale steentje bij te dragen!

Voor werkgevers met medewerkers uit de SROI doelgroep zijn meerdere financiële regelingen beschikbaar. De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) omvat verschillende tegemoetkomingen die jou als werkgever ondersteunen. 

Wat is SROI?

Als je als werkgever een opdracht krijgt van de gemeente, de provincie of het Rijk, dan kunnen er sociale voorwaarden (SROI ofwel social return on investment) worden gesteld. Het wisselt per gemeente wie er onder de “social return doelgroep” valt. Lees hier meer over SROI.

Meer informatie? Download de whitepaper!

De cijfers geven aan dat 1 op de 25 medewerkers valt onder een speciale regeling. Een flink aantal dus, waarbij geregeld financieel of sociaal voordeel te behalen valt voor de werkgever. Voordeel dat in veel gevallen blijft liggen, omdat er simpelweg niet de tijd is om eens goed in de beschikbare regelingen te duiken. De specialisten van OAZ kennen deze regelingen door en door. Of het nu gaat om sociaal rendement uit je SROI verplichting, of financieel voordeel met de Wtl, OAZ geeft advies en kan met een maatwerk oplossing komen voor jouw organisatie. Ben je op zoek naar meer informatie? Lees dan ons Whitepaper Instroom of neem contact op met onze specialisten. 

Gepost door Alex Veldkamp

Alex Veldkamp is accountmanager bij OAZ en adviseert organisaties bij HR-vraagstukken op het gebied van financiële voordelen en risico’s die verbonden zijn aan het hebben van personeel. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in grote organisaties, waaronder binnen de zorgsector.

Met zijn persoonlijke benadering zoekt Alex altijd naar de verbeterslagen binnen een organisatie. Met als doel de werkzaamheden zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Laat een opmerking achter.