Per 1 januari 2023 komt er een heel nieuw pensioenstelsel. Wat er precies gaat veranderen heb ik in een eerder artikel geschreven. 

Pensioenfonds

Het is de bedoeling dat onder het nieuwe pensioenstelsel alle bestaande pensioenrechten bij pensioenfondsen worden ‘ingevaren’. Met invaren wordt bedoeld dat alle pensioenen worde omgezet in individuele pensioenpotten. Dat gaat gebeuren voor alle pensioenen. Dus de pensioenen die nog niet zijn ingegaan, maar ook de pensioenen die zijn ingegaan. Bij een pensioenfonds heeft het nieuwe stelsel dus wel invloed op het opgebouwde en het ingegane pensioen. Maar of je nu wel of niet met pensioen bent, het maakt niet uit, alles verandert. Dus het maakt eigenlijk niet uit wanneer je met pensioen gaat. 

Verzekeringsmaatschappij of PPI

Als jullie pensioen opbouwen bij een verzekeraar of een PPI, dan maakt het voor het pensioen niet veel uit of iemand onder het huidige of straks onder het nieuwe pensioenstelsel pensioneert. Bij een verzekeringsmaatschappij is het pensioen vaak nog gegarandeerd. Dat gegarandeerde pensioen verandert niet met de invoering van het nieuwe stelsel. Het kan ook zijn dat iemand een pensioen op basis van beleggingen heeft bij een verzekeraar of PPI. Dat is dan niet gegarandeerd en ook dat pensioen verandert niet. De opgebouwde pensioenen en ook de ingegane pensioenen veranderen dus niet. Dus of iemand in het huidige stelsel of straks in het nieuwe stelsel met pensioen gaat, maakt ook hier in feite niet uit.

Intentieverklaring bij eerder stoppen

Als iemand in de periode 5 jaar voor de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen gaat, zijn er geen beperkende voorwaarden. Alle combinaties van werken en salaris verdienen en pensioen uitkeren zijn toegestaan. Dus deeltijd werken en deeltijd pensioen, maar ook volledig werken en volledig pensioen en ook volledig niet werken en geen pensioen is allemaal toegestaan. 

Wanneer iemand eerder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd wil stoppen dan is dat nu alleen toegestaan, indien en voor zover deze persoon ook stopt met werken én een intentieverklaring tekent dat diegene niet meer aan het werk zal gaan. 

In het nieuwe stelsel wordt de periode van 5 jaar verruimt naar 10 jaar. Dus de periode ‘zonder regels’ wordt twee keer zo lang. De intentieverklaring komt dan ook te vervallen. Iemand mag dan dus stoppen met werken, pensioen in laten gaan, maar vervolgens weer aan het werk gaan. Met name werknemers die eerder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd willen stoppen hebben meer flexibiliteit en vrijheid onder het nieuwe stelsel.

Er komt een minimum pensioenleeftijd

Er is nu geen minimum pensioenleeftijd. Iedereen mag stoppen met werken en het pensioen laten ingaan, wanneer diegene maar wilt (uiteraard met inachtneming van de regels hierboven). In het nieuwe pensioenstelsel wordt een minimum pensioenleeftijd van 57 jaar ingevoerd (10 jaar voor de AOW-leeftijd, die voorlopig nog 67 is). Wanneer een werknemer eerder met pensioen wil dan 57, dan moet die dat nog dit jaar of volgend jaar doen. Daarna mag het niet meer. 

Uitkering 10% van het pensioen ineens

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het mogelijk om op de pensioendatum 10% van het pensioen ineens te laten uitkeren. Wie gebruik wil maken van deze optie – laat je overigens goed voorlichten voor je deze keuze maakt, want de consequenties kunnen groot zijn – doet er goed aan om op zijn vroegst per 1 januari 2023 het pensioen in te laten gaan. 

Gepost door Jan van Harten

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en spreker op verschillende seminars.

Laat een opmerking achter.