Tags: coronacrisis, cultuur, onderzoek, personeelsverloop, Personio, verandering

Cultuur, productiviteit en risico: de impact van corona

In 2020 stond er bij bedrijven meestal één ding bovenaan de agenda: brandjes blussen. HR blonk uit in haar rol en werd beter in het aangaan en oplossen van complexe en voortdurend veranderende uitdagingen. Aandacht voor strategie en cultuur belandde echter vaak op een zijspoor“ en nu zien we hoe dit zijn tol eist. Bedrijven worden geconfronteerd met een hoger personeelsverloop en een sterk teruglopende productie.

Wij hebben Europese landen gevraagd naar hun indrukken en ervaringen tijdens het eerste coronajaar m.b.t. cultuur, productiviteit en meer. Hier presenteren we de belangrijkste resultaten van Nederland.

Je kunt het volledige HR-onderzoek hier downloaden.

Verschillende indrukken: HR en medewerkers vergeleken

De pandemie veranderde niet alleen hoe bedrijven opereren, zoals bijvoorbeeld betreft de cultuur, maar ook waar zij dit doen. De helft van de Nederlandse respondenten werkte in 2020 op een zeker moment thuis. De mate waarin medewerkers zich gedurende deze periode gesteund voelden door hun werkgever, verschilde aanzienlijk per medewerker. Ook had HR vaak andere indrukken van deze steun dan de medewerkers.

Hoe goed ondersteunden werkgevers bij het volgende?

Thema Beoordeling HR Beoordeling medewerker
Mentaal/fysiek welzijn Goed: 73% Goed: 57%
Onboarding Goed: 63% Goed: 46%
Kinderopvang Goed: 61% Goed: 34%

Verrassend genoeg zijn de indrukken van de HR-managers, die gewoonlijk dichtbij de werkvloer staan, niet in lijn met die van de medewerkers. Hierdoor lopen bedrijven het risico dat zij de grip verliezen op belangrijke thema´s en cultuur. En dat kan ernstige gevolgen hebben…

De pandemie als katalysator voor verandering

Zo willen inmiddels veel medewerkers van baan wisselen. Bijna de helft (46%) van de Nederlandse respondenten zegt dat ze open staan voor een nieuwe baan in de komende zes tot twaalf maanden“ of uiterlijk als de economie hersteld is.

Cultuur-gerelateerde redenen om te stoppen met een baan

HR-leiders en medewerkers verschillen van mening over de redenen waarom medewerkers momenteel hun baan opzeggen. Veel Nederlandse HR-managers denken dat verlof, ontslag, een verslechterde werk-/privé-balans of het verzoek om voltijd thuis te blijven werken als de maatregelen zijn opgeheven, de voornaamste redenen voor het vertrek van collega´s zijn.

Zij onderschatten de factoren aangaande cultuur. Zo is er het gebrek aan erkenning: 17% van de Nederlandse medewerkers ziet dit als een reden om te stoppen, terwijl HR denkt dat dit slechts in 9% van de gevallen een rol speelt.

Top drie redenen om te stoppen met een baan in Nederland (vermoed en werkelijk)

Indruk HR
  1. Verlof of ontslag van collega’s (24%)
  1. Verslechterde werk-/privé-balans (22%)
  1. Verzoek om voltijd thuis te werken als de maatregelen zijn opgeheven (19%)

 

Indruk medewerker
  1. Verslechterde werk-/privé-balans (34%)
  1. Gebrek aan ontwikkelmogelijkheden (23%)
  1. Weinig erkenning (17%)

Nederlandse HR-leiders beoordeelden daarnaast de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling in hun organisaties aanzienlijk vaker als ’’goed’ (72%) dan de medewerkers (46%).

Cultuur: de productiviteit daalt

Niet verrassend is dat de pandemie een buitenproportionele impact had op de productie in 2020. Maar wél verrassend is dat HR-managers overschatten hoe productief hun medewerkers zich voelden.

Productiviteit gedurende de pandemie

HR-managers Medewerkers
Productiever 60% 41%
Minder productief 29% 29%
Geen verandering 11% 30%

Deze resultaten steunen de conclusie dat HR, in haar rol als brandblusser, geen tijd had om grondig de behoeften van medewerkers te onderzoeken: 18% van de Nederlandse HR-medewerkers klaagden dat ze te veel administratieve taken hadden; 19% had geen tijd en middelen voor strategische activiteiten.

29% van de medewerkers zegt dat hun productiviteit in de afgelopen 12 maanden is gedaald. Maar om zulke strategische kwesties aan te pakken ontbreekt het veel HR-afdelingen aan tijd.”

Verloren productiviteit: slechte cultuur & software-chaos

Minder motivatie (20%), Zoom-moeheid (19%) en inefficiënte communicatie met collega’s (18%) – dat zijn de dingen die medewerkers zien als de grootste obstakels voor productief werk. Elk van deze kunnen symptomatisch zijn voor een disfunctionele bedrijfscultuur.

Wetend dat 78% van de Nederlandse medewerkers geïnspireerd wordt door een sterke bedrijfscultuur, is de oplossing voor HR duidelijk: strategisch HR moet weer prioriteit krijgen.

Download hier de Guide to Corporate Culture (in het Engels)

Een ander overduidelijk obstakel voor de productiviteit van medewerkers is het grote aantal tools en andere online middelen in het dagelijkse werk. Veertig procent zegt dat het constant heen en weer moeten springen hun werkflow verstoort. Zelfs de kleinste onderbrekingen, zoals switchen van tool of een berichtje ontvangen, zijn genoeg om de productiviteit te verminderen. Elke ’’micro-vertraging’ kost zo’n 20 minuten.

Lees hier meer over in het artikel van onze Director of Brand and Comms, Laura Schroeder (in het Engels).

Hernieuwde aandachtsgebieden: 3 strategieën voor HR m.b.t. cultuur

Gebrek aan motivatie, het gevoel dat ze ofwel te weinig gewaardeerd worden ofwel niet verder komen“ redenen als deze zijn vergroten de bereidheid van medewerkers om van baan te veranderen in het post-corona tijdperk en bedreigen de productiviteit en de winstgevendheid van het bedrijf.

Een gehavende bedrijfscultuur heeft een negatieve invloed op de productiviteit van álle medewerkers. En als dat nog niet genoeg was, blijken de inzet te veel oplossingen juist het probleem te vergroten, doordat ze het werk te vertragen.

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel: HR-afdelingen kunnen deze drie richtlijnen hanteren om een stijgend verloop en een kelderende productiviteit tegen te gaan:

  • Focus sterk op medewerkers, cultuur en de HR-strategie.
  • Maak tijd vrij om strategische kwesties aan te kaarten, zoals de automatisering van processen.
  • Ontwerp interne processen op zo’n manier dat ze afleiding voorkomen, zoals het geval is bij een geïntegreerd geheel van softwaretoepassingen die naadloos op elkaar aansluiten.

Kortom, Personio’s recente HR-onderzoek maakt het volgende helder. Na maanden van simpelweg het HR-hoofd boven water houden, is het tijd om van koers te veranderen en te focussen op het meest waardevolle onderdeel van je bedrijf: je medewerkers.

Download hier het volledige HR-onderzoek.

Tags: coronacrisis, cultuur, onderzoek, personeelsverloop, Personio, verandering
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE