Berichten van Lars Boom

Cultuur, productiviteit en risico: de impact van corona

Artikel
Leiderschap & Management, Organiseren & Cultuur

In 2020 stond er bij bedrijven meestal één ding bovenaan de agenda: brandjes blussen. HR blonk uit in haar rol en werd beter in het aangaan en oplossen van complexe en voortdurend veranderende uitdagingen. Aandacht voor strategie en cultuur belandde echter vaak op een zijspoor“ en nu zien we hoe dit zijn tol eist. Bedrijven worden geconfronteerd met een hoger personeelsverloop en een sterk teruglopende productie.