Tags: Automation of HR, employee experience, GenAI, HR, talentmanagement

De kracht van Generatieve AI in HR – Wat het voor jouw organisatie kan betekenen

Generatieve AI zal in de aankomende jaren een steeds dominantere positie innemen binnen organisaties. In dit artikel zal ingegaan worden op de rol die GenAI zou kunnen spelen binnen HR, met in het bijzonder een focus op talentmanagement, het automatiseren van routinematige taken en het verbeteren van de werknemersbeleving.

Generatieve AI (hierna: GenAI) gaat van groot belang zijn voor de toekomst van HR en ook de manier van werken zal hierdoor veranderen. HR-afdelingen worden steeds meer gezien als strategische partners bij o.a. het stimuleren van organisatiesucces, het bevorderen van de betrokkenheid en het behoud van medewerkers en het waarborgen van de naleving van de steeds complexer wordende arbeidswetten. Om aan deze eisen te voldoen, kan de geavanceerde technologie van GenAI helpen bij het verminderen van deze complexiteit en het wegnemen van bepaalde administratieve taken. Hierdoor zal er voor HR meer tijd en ruimte zijn voor waardetoevoegende activiteiten. GenAI heeft een volwassenheidsniveau bereikt waarbij de invloed zowel direct merkbaar als betekenisvol is. Het is niet langer slechts een voordeel, maar juist een noodzaak geworden om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen. Organisaties die het potentieel begrijpen en snel handelen, passen zich niet enkel aan de verandering aan; zij nemen actief deel aan het vormgeven van de toekomst van HR.

Er zijn veel gebieden binnen HR waarin GenAI een invloedrijke rol kan spelen. In dit artikel worden drie belangrijke HR-gebieden belicht: talentmanagement, automatisering van routinematige taken en het verbeteren van de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers.

  1. Optimalisatie van talentmanagement processen: Organisaties moeten niet alleen de vereiste skills identificeren, maar ook uitdagende ervaringen en gepersonaliseerde loopbaanpaden aan medewerkers aanbieden. GenAI kan werknemersgegevens, prestatie-indicatoren en carrièreambities analyseren om veelbelovende werknemers te identificeren en geschikte ontwikkelingsmogelijkheden of opvolgingsplannen aan te bevelen. Door GenAI te gebruiken bij de screening van kandidaten en de evaluatie van werknemersprestaties, kunnen bedrijven hun talentmanagement processen optimaliseren; van werving en selectie tot loopbaanontwikkeling. Deze informatie is van onschatbare waarde voor het creëren van gepersonaliseerde leertrajecten voor werknemers, zodat zij effectief nieuwe skills kunnen aanleren of bijgeschoold kunnen worden.
  2. Versnellen van automatisering binnen HR: Het identificeren en automatiseren van routinematige taken zoals het screenen van kandidaten, het analyseren van cv’s, het plannen van interviews en het beantwoorden van veelgestelde vragen. In een wereld waarin bepaalde skills zeer gewild zijn en het ontbreken van de juiste skills voor bepaalde functies tot aanzienlijke tegenslagen kan leiden, moet HR bijdragen aan het “toekomstbestendig maken van het personeelsbestand.” Door routinematige taken te automatiseren, houden HR-professionals meer tijd over om zich te kunnen concentreren op meer strategische onderwerpen. Op deze manier kan het personeelsbestand van een organisatie worden afgestemd op de langetermijndoelen, waarbij het personeelsbestand direct bijdraagt aan de groei en het succes van de organisatie.
  3. Het signaleren van verbetermogelijkheden op het gebied van betrokkenheid en welzijn van werknemers: Hoewel employer brand en salaris nog steeds een belangrijke rol spelen bij het behouden en aantrekken van talent, worden andere criteria zoals cultuur, mobiliteit, remote werken en het welzijn van werknemers steeds meer als prioriteit gezien. Hierdoor staan organisaties voor belangrijke beslissingen op het gebied van werknemers behoeften. GenAI analyseert sentiment en feedback uit werknemersenquêtes, sociale media en communicatiekanalen om potentiële problemen of verbeterpunten te identificeren. Daarnaast kan het gepersonaliseerde aanbevelingen doen aan werknemers met betrekking tot welzijnsprogramma’s of initiatieven op basis van individuele voorkeuren en behoeften.

Waar moeten organisaties nu beginnen?

Vanwege de snelle ontwikkeling van GenAI kan het nu bijna overal in een organisatie worden ingezet. Toch zijn een juiste implementatie en gebruik van GenAI binnen bedrijfsprocessen niet zo eenvoudig als het lijkt. Het is daarom cruciaal voor organisaties om een uitgebreid plan te ontwikkelen om te identificeren op welke gebieden GenAI tot snelle successen kan leiden. Een goede eerste stap zou zijn om use cases te identificeren waarin GenAI voordelen kan bieden voor HR-operaties, waaronder werving, ontwikkeling van medewerkers en performance management. Om tot snelle successen te komen, moet het gebruik van GenAI binnen de HR-gebieden in lijn zijn met de overkoepelende HR-strategie van de organisatie.

Tags: Automation of HR, employee experience, GenAI, HR, talentmanagement
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.