Tags: employee experience, , uitstroom

Stemming onder werknemers is slechter dan ooit

Het gaat ons momenteel economisch voor de wind. In personeelsadvertenties worden werknemers gouden bergen beloofd: banen vol uitdagingen die je in staat stellen om te leren en je ambities te verwezenlijken. De realiteit is anders.

Als je kijkt hoe werknemers momenteel in hun vel zitten, blijkt 42% verkrampt bezig te zijn en 37% op de automatische piloot te werken. Ruim een op de tien werknemers (11%) is zelfs helemaal afgehaakt. Slechts 12% van alle werknemers is enthousiast en met volle energie aan de slag. Hans van der Loo en Patrick Davidson laten in een reeks van blogs hun licht over de onderzoeksresultaten schijnen. Vandaag richten zij zich op de meest opvallende algemene resultaten.

De stemming onder werknemers is momenteel slechter dan ooit. Dit is het resultaat van jaarlijks onderzoek naar de energie van werkend Nederland, dat is uitgevoerd bij meer dan 5.000 werknemers. Het onderzoek wordt sinds 2013 uitgevoerd door EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron. Het beeld dat dit jaar naar voren komt is treurig maar helder: terwijl de economie bloeit, is werkend Nederland in mineur. Onderhuids is de onvrede groot. Mensen trekken het niet meer. Nog niet eerder in de afgelopen vijf jaar is er zoveel energie op de werkvloer weggelekt. Beroepsgroepen in de publieke sector, zoals zorgverleners, onderwijzers en politieagenten, laten de laatste tijd hun onvrede over alsmaar groeiende werkdruk luid en duidelijk horen. Beperken de problemen zich tot de publieke sector? Nee. Ook elders is sprake van onvrede en energieverlies. Sterker nog, in andere sectoren“ we spreken dan met name over de financiële dienstverlening, de winkelsector en ICT“ is de stemming nóg slechter.

Energiepeil van werkend Nederland aan de hand van vier zones

Energie is de brandstof om te presteren. Het is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging brengt om gewenste prestaties te realiseren. Die kracht kan enerzijds groot of klein zijn; we spreken dan over de kwantiteit of intensiteit van energie. Die kracht kan ook positief of negatief zijn; we hebben het dan over de kwaliteit van energie. Als je de twee dimensies op elkaar betrekt, krijg je een matrix met vier zones. De procentuele verdeling van de zones geeft een algemeen beeld van het energiepeil van werkend Nederland.

HR Community blog #1 afbeelding 2 Energiezones #ewnl8

Aan de figuur kunnen we aflezen dat de zinzone, werknemers met veel energie die positief gestemd zijn, in vergelijking tot vorig jaar bijna is gehalveerd. De hyperzone, werknemers met veel energie die negatief gestemd zijn, is verder gegroeid en vormt momenteel de grootste energiezone. Ook de comfortzone, werknemers met lage energie die positief in hun vel zitten, en de zombiezone, werknemers met weinig energie die negatief gestemd zijn, zijn gegroeid.

Welke verklaringen geven experts hiervoor?

De zojuist genoemde resultaten schreeuwen uiteraard om een verklaring. Want hoe kan het dat werknemers zoveel energie verliezen, terwijl de economie als een tierelier draait? We hebben heel wat HR-managers, in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector, gesproken en stuk voor stuk stellen zij dat het bovenstaande beeld zeer herkenbaar is. Door de economische opleving is de prestatiedruk toegenomen. Personeel om taken uit handen te nemen is niet beschikbaar. Er moet dus meer gedaan worden met minder. Jeroen Driessen, CEO van de landelijk opererende Driessen Groep, zegt hierover: ’’Bij een economie die fors aantrekt en bij krapte op de arbeidsmarkt zijn organisaties al gauw overvraagd. Tel daarbij de vele programma’s op die momenteel worden geïmplementeerd om kosten te reduceren en je ziet dat werknemers onder druk komen te staan’. Ook de Vlaamse neuropsychologe Elke Geraerts, bekend van boeken over mentaal kapitaal en partner van Better Minds At Work, vindt het begrijpelijk dat werknemers minder goed in hun vel zitten. ’’Nu er economische ruimte is, gaan bedrijven zich steeds vaker richten op ingrijpende digitale transformaties’, zegt zij. ’’Het werk verandert hierdoor fundamenteel. Mensen worden niet alleen onder druk gezet, maar zijn ook onzeker over wat er van ze wordt verwacht en wat de toekomst zal brengen’.

’’Bij een economie die fors aantrekt en bij krapte op de arbeidsmarkt zijn bedrijven en organisaties al gauw overvraagd.’

We keren weer terug naar de HR-managers. Die noemen de (tot voor kort) uitblijvende verbetering van de lonen als een voor de hand liggende reden voor het heersende chagrijn. Maar ze wijzen ook op een andere, meer verrassende factor: het feit dat werknemers momenteel massaal op zoek zouden zijn naar een andere baan. Dat dempt de animo voor het huidige werk. Het is met werk net als bij een nieuwe auto: wanneer het nieuwe model is besteld, wordt het oude vervoermiddel automatisch als minder aantrekkelijk ervaren.

Werkend Nederland in mineur

Onderzoek stelt ons niet alleen in staat om de procentuele verdeling van energiezones in kaart te brengen, maar ook om een blik onder de motorkap te werpen om te kijken wat er precies aan de hand is. In een volgende blog zullen we dieper ingaan op de vraag hoe het met de mentale en sociale energiebronnen van werkend Nederland is gesteld. In deze eerste blog beperken we ons tot de ontwikkeling van emotionele energie. Emoties zijn een belangrijke, maar dikwijls onderschatte energiebron. Wie goed in zijn vel zit, presteert beter en kan zich sneller aan veranderende omstandigheden aanpassen. We meten energie aan de hand van een drietal ’’knoppen’ waarover ieder mens beschikt: de groene knop staat voor positieve emoties (blij), de blauwe knop voor neutrale emoties (automatische piloot) en de rode knop voor negatieve emoties (boos). De procentuele verdeling tussen deze drie knoppen ziet er voor werkend Nederland momenteel als volgt uit:

HR Community blog #1 afbeelding 3 Emotionele energie

De verdeling geeft aan dat werkend Nederland slecht in zijn vel zit. Temeer omdat het effect van negatieve emoties minstens driemaal zo sterk is als dat van positieve emoties . Om in te schatten wat de ’’gevoelstemperatuur’ op de werkvloer is, vermenigvuldig je dus het percentage van 47% met drie. Is die negatieve sfeer niet altijd overheersend geweest? Nee hoor, als je de ontwikkeling van de drie emoties door de jaren heen bekijkt, zie je dat de rode knop nog nooit groter is geweest dan momenteel.

Het effect van energiezones op gedrag en prestaties

Hiervoor hebben we gezegd dat energie de kracht is om jezelf en anderen in beweging te brengen om gewenste prestaties te realiseren. Dit betekent dat er aantoonbare verbanden moeten zijn tussen de vier verschillende energiezones en de daarmee corresponderende gedragingen en prestaties. Is dat ook zo? Het antwoord is eenduidig positief. In de onderstaande figuur is een aantal effecten weergegeven: de algemene tevredenheid, de Net Promoter Score (NPS: een maat die aangeeft in hoeverre werknemers positief over hun organisatie vertellen) en tenslotte objectief gemeten prestaties.

HR Community blog #1 afbeelding 4 Effecten Energiezones

De cijfers geven overduidelijk aan waarom het zo belangrijk is om als individu, team of organisatie aan een positieve energiehuishouding te werken. Wie in een positieve en energieke omgeving werkt, ziet niet alleen zijn tevredenheid en zijn prestaties met sprongen omhoog gaan, maar is daar ook zo trots op dat hij dat meteen aan anderen doorvertelt. Energie is dan ook de beste voorspeller van gedrag en prestaties.

Meer lezen en luisteren?

Dit is de eerste blogs in een reeks over de energie van werkend Nederland. In de volgende blog gaan we in op de twee grootste mentale energielekken van werkend Nederland: een gebrek aan zelfdiscipline en het onvoldoende meten en bespreken van gemaakte voortgang.

Wil je de genoemde whitepaper lezen over het onderzoek naar de energie van werkend Nederland, klik dan hier. Op die pagina vind je tevens een podcast met Hans van der Loo en Patrick Davidson, gemaakt door Arjen Banach (’’Energie aan het Werk’), waarin zij de ins en outs van het onderzoek met je delen.

Vragen?

Heb je vragen of wil je ervaringen delen, doe dat dan met een reactie hieronder, via de HRcommunity LinkedIngroep of via een email aan [email protected].

Tags: employee experience, , uitstroom
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.