Tags: , ,

Wat kun je doen als je ook de pensioenpremies niet kunt betalen?

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om bedrijven die worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus tegemoet te komen. Zo kan er uitstel van belasting betalen worden gevraagd, is er een compensatieregeling voor bedrijven in sectoren die hard worden getroffen en is er een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingesteld. Maar wat als dat niet voldoende is?

Een grote rekening iedere maand is voor veel bedrijven de nota van de pensioenuitvoerder. Wat kun je doen als je die niet kunt betalen?

Je kunt de pensioenpremie niet betalen

Er gelden strikte regels voor het betalen van pensioenpremies. En die regels worden ook strikt nageleefd door alle pensioenuitvoerders. In het kader van de corona-uitbraak hebben pensioenuitvoerders afgesproken dat zij zich meewerkend en soepel op zullen stellen richting bedrijven die hun pensioenpremies niet kunnen betalen. Ze gaan op zoek naar ruimte om zo lang mogelijk uitstel te verlenen, maar ook andere wettelijke mogelijkheden worden benut.

Betalingsvoorbehoud voor pensioen

In de meeste pensioenregelingen is een betalingsvoorbehoud opgenomen. De werkgever kan dan ’’in geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden de betaling van de pensioenpremies verminderen of beëindigen’. Wanneer je hiervan gebruikt wilt maken, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Ingrijpende wijziging omstandigheden

Er moet sprake zijn ingrijpende wijziging van omstandigheden. En door die wijziging van omstandigheden moet sprake zijn van een betalingsonmacht. Die betalingsonmacht moet vervolgens worden aangetoond.

Niet op eigen initiatief

De werkgever moet onmiddellijk, nadat duidelijk wordt dat een betalingsonmacht voor pensioenpremies dreigt, de pensioenuitvoerder daarover informeren. De procedure hoe dat werkt, staat altijd beschreven in het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst die is gesloten met de pensioenuitvoerder.

Werkgeverpremies

Het betalingsvoorbehoud kan alleen worden gemaakt voor de bijdrage die de werkgever moet betalen. Wanneer er ook een werknemersbijdrage is afgesproken, dan wordt die maandelijks ingehouden op het (bruto) loon van de werknemers. De werknemersbijdrage moet wél worden afgedragen.

Zorgplicht naar de werknemers

Wanneer er een beroep wordt gedaan op het betalingsvoorbehoud, is het van belang om ook de werknemers hier tijdig van op de hoogte te stellen. Dat geldt uiteraard ook voor een ondernemingsraad. Werknemers en de ondernemingsraad moeten geïnformeerd worden. Er hoeft geen toestemming aan de werknemers of de ondernemingsraad te worden gevraagd.

Eenzijdige wijziging pensioenregeling

Het betalingsvoorbehoud gaat over de premies die tot op heden verschuldigd zijn. Daarmee is vaak het probleem nog niet opgelost. Want iedere maand komen er weer nieuwe premies bij. Je kunt daarom ook besluiten om de pensioentoezegging te wijzigen. Dat kan wanneer er een wijzigingsbeding is opgenomen in het pensioenreglement. Er moet dan sprake zijn van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Deze wijziging kan eenzijdig worden doorgevoerd. Daarmee voorkom je dat het probleem van de pensioenpremies iedere maand groter wordt.

Dit geldt overigens niet voor werkgevers die zijn aangesloten bij een verplichtgesteld pensioenfonds of een regeling hebben op grond van de cao. Die regeling kun je immers als individuele werkgever niet wijzigen.

Ook bij een eenzijdige wijziging is het van belang om de werknemers en de ondernemingsraad tijdig te informeren.

Aanpassing pensioenregeling in overleg

Wanneer de gevolgen van het coronavirus op dit moment nog niet zo groot zijn, kan het toch zo zijn dat een aanpassing van de pensioenregeling voor de toekomst noodzakelijk is. Een werkgever kan er dan ook voor kiezen om de pensioenregeling, in overleg met de ondernemingsraad en werknemers, aan te passen.

Deze aanpassing kan niet zomaar worden doorgevoerd. Instemming van de ondernemingsraad en werknemers is dan noodzakelijk. Ook moet er rekening worden gehouden met de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst, het contract met de pensioenuitvoerder. Tussentijdse wijziging is niet altijd mogelijk. Maar zoals gezegd stellen uitvoerder zich op dit moment soepel op, dus na overleg zal er wel het een en ander mogelijk zijn.

Checklist Ingrijpen in Pensioen

Speciaal voor werkgevers heeft &Gommer Pensions Group een Checklist Ingrijpen in Pensioen opgesteld waarmee je de mogelijkheden voor het ingrijpen in de pensioenregeling voor jouw bedrijf in kaart kunt brengen.

Wanneer je deze checklist wilt ontvangen klik dan hier. Je kunt de checklist onderaan de pagina aanvragen.

Tags: , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Ontmoet de spraakmakende keynotes op het HRfestival

HRtop100 Magazine

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE