Het verandervermogen van een bedrijf kan alleen worden benut als het bedrijf goed verbonden is met de partijen in het ecosysteem van organisaties waar zij deel van uitmaakt.

Responsieve organisaties zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen en gebeurtenissen en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, dit las je o.a. in het vorige blog. Een sterke visie en overtuigende missie zorgen ervoor dat mensen geprikkeld worden om voor een organisatie in beweging te komen. Hoe de organisatie zich vervolgens ontwikkelt, wordt in hoge mate bepaald door de positie die zij inneemt in het ecosysteem van organisaties waar zij deel van uitmaakt. Want louter focussen op klanten is niet voldoende voor een sterke strategische positie.

 

Strategisch potentieel

Waarom is het zo belangrijk om de visie en missie te verbinden met het ecosysteem van jouw organisatie? Het korte antwoord is dat hierdoor veel meer mogelijkheden ontstaan om de (waarde)propositie te versterken en daarmee de algehele positie van de organisatie.

De kwaliteit en hulp van de leveranciers, bijvoorbeeld, zijn bepalend voor het onderscheidend vermogen van producten en diensten. Dat is logisch. Maar in hoeverre kunnen leveranciers bijdragen aan productontwikkeling en innovaties met hun kennis, technologie en ideeën? Als jouw bedrijf kennisintensief is, dan is het belangrijk om goed verbonden te zijn met universiteiten of andere kenniscentra. Een nauwe samenwerking hier kan bijvoorbeeld helpen om een kennisvoorsprong op te bouwen. Hetzelfde geldt voor de verbinding met de kapitaalmarkt: kapitaalverschaffers maken allemaal deel uit van netwerken waarin informatie en kennis worden uitgewisseld. Niet zelden ontstaan uit die netwerken samenwerkingen tussen bedrijven. De maatschappelijke acceptatie voor de handel en wandel van jouw bedrijf is steeds belangrijker voor de reputatie van de organisatie. Dus de acties, en de motieven daarachter, zullen altijd gewogen worden door de maatschappij“ en misschien zelfs worden uitvergroot op sociale media.

En welke andere partijen zijn er nog meer te onderscheiden? Partijen die zich buiten de traditionele bedrijfskolom bevinden, maar die wel kunnen helpen om de waardepropositie te versterken?

 

Platform bedrijven

Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ’’platform bedrijven’. Digitale platforms en online shops koppelen niet alleen hun eigen producten en diensten aan hun afnemers. Bedrijven als Bol.com versterken hun marktpositie door ook de verkoop en distributie van producten en diensten van derden te faciliteren. De positie van het platform maakt het aantrekkelijk voor die partijen om daar gebruik van te maken. Daarmee wordt de positie verder versterkt. Een goed voorbeeld in een business-to-business context is het softwareplatform van de procurement specialisten van Negometrix . Dit bedrijf doet meer dan het verbinden van vraag- en aanbod in het bedrijfsleven en voor de overheid. Want hoe meer verschillende sectoren en partijen zich met elkaar verbinden via hun platform, hoe sterker hun marktpositie wordt. De kennisdeling die over en weer plaatsvindt is een bron van product-innovaties. Daarmee reikt de waarde propositie van Negometrix verder dan de verkoop van licenties voor gebruik van het platform.

In een aantal sectoren is deze ontwikkeling zelfs zover gegaan dat platform bedrijven de marketing- en distributiefunctie van de oorspronkelijke leveranciers hebben overgenomen. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Uber, AirBnb, Spotify: in die sectoren is het platform – en alle verbindingen in het bijbehorende ecosysteem – randvoorwaarde geworden om de fysieke producten en diensten aan de man te brengen. Het platform is het product of de dienst. In veel gevallen is dat platform ook het dominante, nieuwe, merk dat disruptie en innovatie in een bestaand ecosysteem brengt.

 

Apple

Het meest bekende voorbeeld van hiervan is waarschijnlijk Apple, het bedrijf dat onder meer de telefoon-, computer- en muziekindustrie een ander aanzien gaf. Juist door het denken in ecosystemen was het in staat om de marketing van software (apps), muziek, telecom en games te innoveren. In die industrieën is het bedrijf een essentiële schakel voor veel meer belanghebbenden dan alleen de consument en hun leveranciers – de traditionele ’’verticale’ bedrijfskolom zeg maar. Daardoor kan het bedrijf alle apparaten die het ontwikkelt onderscheidende meerwaarde geven: want iedere aanbieder van een digitale service of product, in welke industrie dan ook, kan niet om het Apple platform heen.

Het verandervermogen van een bedrijf kan alleen worden benut als de organisatie goed verbonden is met de partijen in haar ecosysteem. De strategische rol van HR gaat dus ook over de relaties van de (mensen in de) organisatie met haar buitenwereld, i.c. het ecosysteem. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van het potentieel van jouw organisatie en wat dat betekent voor de rol in haar ecosysteem. Dat vereist creativiteit en strategisch denken. Vervolgens dien je de organisatie in beweging te brengen. Daarover gaat het volgende blog.

Moving as One - Download - Whitepaper: Responsieve Organisaties

Naam(Vereist)
Akkoord(Vereist)
Hidden
Hidden
Tags: , , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE