Zwangerschapsdiscriminatie, ongelijke beloning, seksuele intimidatie en belemmerde doorstroom. Het zijn vier knelpunten die de volwaardige en gelijke arbeidsparticipatie van vrouwen in de weg staan. Het College voor de Rechten van de Mens geeft HR-professionals in een serie van zes artikelen tips en informatie om genderongelijkheid op het werk effectief en duurzaam tegen te gaan.

Vrouwen in al hun verscheidenheid hebben recht op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, en dit is ook vastgelegd in verdragen en wetgeving. Maar hoewel de gelijke rechten van vrouwen rondom betaald werk wettelijk goed worden beschermd, laat de praktijk zien dat dit onvoldoende is. Stereotypen en vooroordelen spelen hierin een grote rol.

Vrouwen nog steeds veel nadeel van zwangerschap en ‘pril moederschap’. Daarnaast verdient meer dan een kwart van de werkende en werkzoekende vrouwen) gemiddeld 13% minder dan mannen voor gelijkwaardig werk (cijfers van het CBS uit 2021). Een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2020 laat zien zijn vrouwen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd/slecht zijn vertegenwoordigd in leidinggevende banen dan hun niveau, werkervaring en ambities rechtvaardigen, ook al neemt hun aantal in ‘topfuncties’ langzaam toe.

Op diverse onderwerpen is er dus nog veel winst te behalen en HR-professionals kunnen daarin het verschil maken.

Vier belangrijke obstakels voor gendergelijkheid in werksituaties

In deze artikelenserie gaat het College voor de Rechten van de Mens in op vier belangrijke manifestaties van de ongelijke rechten en kansen van vrouwen in werksituaties, die wij – en dat is nieuw – in hun onderlinge samenhang analyseren. Daarbij baseren we ons op recent wetenschappelijk onderzoek.

Het eerste artikel van de serie gaat over discriminatie op grond van zwangerschap. Dit is juridisch gezien een directe vorm van vrouwendiscriminatie die nog steeds heel veel voorkomt, maar die in de praktijk niet altijd makkelijk valt te herkennen – bijvoorbeeld op het moment dat een tijdelijk contract wordt beëindigd. Maar intussen leidt zwangerschap tot onderbreking van de loopbaan, en daarmee tot minder ervaringsjaren voor vrouwen, en bij werkgevers leidt dit tot anticipatie op verminderde inzetbaarheid en ambities van vrouwelijke medewerkers. Dit heeft gevolgen voor hun loopbaan en doorstroming naar hogere functies. Voor discriminatie op grond van ‘pril moederschap’ geldt hetzelfde.

Het tweede artikel gaat over ongelijke beloning van vrouwen en mannen. Die is zo hardnekkig dat er nu een wet in de maak is die bedrijven verplicht tot transparantie van lonen om te bevorderen dat werknemers zichzelf kunnen vergelijken met collega’s met gelijkwaardig werk of een vergelijkbare functie.

Het derde artikel is gewijd aan seksuele intimidatie op de werkvloer, die het College analyseert als een van de oorzaken van de gebrekkige doorstroom van vrouwen – naar any leidinggevende positie.

Doorstroom van vrouwen is het onderwerp van het vierde artikel. Daarin zullen we uitleggen welke andere factoren de doorstroom van vrouwen belemmeren in leidinggevende functies in het lagere en middensegment.

Voorkeursbehandeling en quota

In het vijfde en laatste artikel van de serie belichten we het middel voorkeursbeleid. We signaleren dat met name ‘vrouwenquota’ de laatste jaren sterk aan populariteit winnen, als een vorm van regulier diversiteitsbeleid, maar dat organisaties daarbij vaak over het hoofd zien dat quota (en voorkeursmaatregelen in het algemeen) zonder inbedding in een breder beleid geen effectieve en duurzame oplossing zijn. Dan zijn ze eerder een quick fix met veel contraproductieve bijeffecten. We geven een overzicht van de maatregelen die voorkeursbeleid helpen effectief te maken.

Vooroordelen

Bij alle onderwerpen gaan we in op de invloed van bewuste en onbewuste vooroordelen over de rol van mannen en vrouwen op en buiten het werk. En ook hoe die niet alleen de opvattingen van anderen beïnvloeden, maar ook het zelfbeeld van vrouwen.

Effectieve instrumenten voor duurzame verandering

Het College koppelt per onderwerp de analyse van oorzaken en mechanismen die ongelijkheid van vrouwen veroorzaken en in stand houden aan concrete, praktische maatregelen en instrumenten. Deze kunnen jou als HR-professional helpen werk- selectie- en doorstroomprocessen objectiever en professioneler te maken, en organisaties inclusiever. Je moet hierbij onder meer denken aan een handreiking ter voorkoming van zwangerschapsdiscriminatie, tipsheets ter bevordering van gelijke doorstroming, een factsheet over voorkeursbehandeling en quota. Maar ook aan een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor de werving en selectie en doorstroming.

De maatregelen en instrumenten zijn getoetst aan de praktijk (bij bedrijven en HR-medewerkers), en allemaal zijn ze aantoonbaar effectief. Ook zal het College doorverwijzen naar aantoonbaar effectieve maatregelen en tools die anderen (de overheid, TNO, kennisinstituten) beschikbaar stellen om werkprocessen te objectiveren en de gelijke rechten en kansen van vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen.

Tags: , , , , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE