Dit hoofdstuk behandelt de Aardingsfase in de reis. Deze volgt op de Sterfase waarin de successen zijn gevierd. We noemen het Aarding omdat je als coach begeleidt bij het met beide benen (terug) op de grond komen staan. Dit is ook van belang omdat het werk aan de diepere problemen waarschijnlijk nog gaat komen en we de coachee daarop willen voorbereiden. Het gaat nu om nuchterheid, regels stellen, afspraken nakomen en zelfbeheersing. Als de coachee relatief chaotisch is, kan de coach – tijdelijk – de rol opnemen van de ordeschepper. Vaak gebeurt dit in de vorm van het helpen maken van schema’s en planningen waarbij de coachee wordt begeleid zich daaraan zoveel mogelijk te houden.
Een belangrijk proces in coaching is het stellen van regels en grenzen tussen coach en coachee. Natuurlijk geldt dat al vanaf het begin, maar het wordt nu extra belangrijk. Het is de taak van de coach om zijn/haar eigen grenzen duidelijk te maken en daarnaar te handelen, ofwel: daarin zelf betrouwbaar te zijn.

De Aardingsfase in teamontwikkeling noemen we Formalising. Na het succes moeten de gedragingen die tot het succes hebben geleid, vertaald worden in procedures en protocollen. Het team komt tot het besef dat de ‘cowboy-tijd’ voorbij is en dat een vorm van bureaucratisering moet ontstaan. De coach begeleidt het team daarbij, ook om te voorkomen dat deze ordenende fase een keurslijf wordt. Het gaat in deze teamfase eveneens om de vraag ‘what if?’ Deze vraag kan telkens worden ingezet: bij het ontwerpen van de volgende sprint, en vooral bij scenarioplanning en meerjarenplanning. De taak van de coach is daarbij mee vooruit te kijken: welke tegenslagen kunnen we verwachten? Waar valt op te anticiperen en waar kunnen we plannen voor maken? Hoe is de onderlinge commitment? In hoeverre spreken de teamleden elkaar aan op niet nagekomen afspraken? Wat zijn de te verwachten wendingen? Hoe plan je voor het onverwachte?

Via de HR community krijg je 20% korting op deze online course met de code: Coaching-20. Kijk voor meer informatie over de course hier.

Wil je eerst de teaser van de vorige stap bekijken? Dat kan hier!

Benieuwd naar de andere stappen?

12 stappen van coaching, deel 1: de zorgvuldige anamnese

12 stappen van coaching, deel 2: wat wil de coachee bereiken

12 stappen van coaching, deel 3: weerstand tegen verandering

12 stappen van coaching, deel 4: de ontmoeting met de mentor

12 stappen van coaching, deel 5: de selectie drempel

12 stappen van coaching, deel 6: de ster van de dag

12 stappen van coaching, deel 8: de fase genaamd omslag

12 stappen van coaching, deel 9: de dolkfase

12 stappen van coaching, deel 10: de terugkeer naar het licht

12 stappen van coaching, deel 11: de wederopstanding

12 stappen van coaching, deel 12: elixer

Gepost door Isodoor Jonker

Laat een opmerking achter.