Tags: , goed opdrachtgeverschap, leren & ontwikkelen, prestatie, zzp'ers

Goed opdrachtgeverschap: zzp’ers feedback geven

Uit onderzoek blijkt het belang van feedback geven in het realiseren van een optimale samenwerking tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Toch wordt er door opdrachtgevers mondjesmaat feedback verschaft aan zzp’ers. Hierdoor blijven kansen liggen. In deze blog gaan we in op hoe opdrachtgevers feedback kunnen geven zonder een gezagsrelatie te creëren.

Uit onderzoek blijkt het belang van feedback geven in het realiseren van een optimale samenwerking. Feedback draagt niet alleen bij aan het succesvol afronden van een bepaalde taak of opdracht. Het draagt ook bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de personen in kwestie. Jammer dat in de samenwerking met zzp’ers maar weinig feedback wordt gegeven. Als er al feedback wordt gegeven, gebeurt dat vaak op het einde wanneer de klus zo goed als afgerond is. Waarom zijn opdrachtgevers zo zuinig met het geven van feedback? In deze blog gaan we verder in op hoe opdrachtgevers feedback kunnen geven aan zzp’ers op een manier die bijdraagt aan het behalen van het gewenste eindresultaat én tegemoetkomt aan de behoeften van de zzp’ers.

Onderscheid tussen feedback en instructie

Voordat we ingaan op waarom feedback geven aan zzp’ers zo belangrijk is en hoe opdrachtgevers optimaal feedback kunnen geven, is het van belang het onderscheid tussen feedback en instructie toe te lichten. Vanuit de theorie kunnen feedback en instructie geplaatst worden op een continuüm: feedback als het ene uiterste en instructie als het tegenovergestelde uiterste. Wanneer feedback en instructie met elkaar worden verweven, ontstaat er een corrigerende beoordeling. Vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief gaat hier een alarmbel af. Wanneer vanuit de opdrachtgever een corrigerende beoordeling plaatsvindt, kan dat een indicatie van schijnzelfstandigheid zijn. Een zzp’er moet namelijk zelf kunnen bepalen hoe hij of zij de opdracht uitvoert en een gezagsrelatie moet ten alle tijden worden vermeden. Het is dan ook van groot belang om in de samenwerking met zzp’ers aandacht te schenken aan de manier waarop feedback wordt gegeven en welk label de feedbackmomenten krijgen. Vermijd liever het woord beoordelings- of evaluatiegesprek en geef het eerder een meer luchtigere benaming zoals ’’follow-up meetings’.

Het doel van feedback

Het doel van het geven van feedback is vanuit het perspectief van goed opdrachtgeverschap tweeledig. Ten eerste gaat het om de huidige prestatie van de zzp’er dichter bij de gewenste uitkomst van de opdracht te brengen. Ten tweede draagt feedback bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de zzp’er. Om deze doelen in het geven van feedback te realiseren, kunnen de volgende drie vragen de basis van de feedback vormen:

  1. Wat was het doel van het inhuren van de zzp’er? (dit wordt ’’feed up’ genoemd)
  2. Welke vooruitgang boekt de zzp’er richting het doel? (dit wordt ’’feed back’ genoemd)
  3. Welke activiteiten zal de zzp’er kunnen ondernomen om betere prestaties te leveren? (dit wordt feed forward genoemd)
Goed opdrachtgeverschap- Feedback geven aan zzp’ers doe je zo

De voorwaarden voor succesvolle feedback

Om de drie bovenstaande vragen te beantwoorden, spelen een aantal voorwaarden een belangrijke rol die van toepassing zijn bij zowel positieve als meer kritische feedback.

1. Belang van duidelijke opdrachtomschrijving

Voordat feedback kan worden gegeven, is het van belang dat het doel van de zzp’er helder is. Waarom is de zzp’er ingehuurd? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de zzp’er? Wat is de gewenste uitkomst van de opdracht van de freelancer? De antwoorden op deze vragen zijn idealiter vóór de start van de samenwerking met de zzp’er vastgelegd. Een duidelijke opdrachtomschrijving dient als richtlijn voor een succesvolle afronding van de opdracht. Zonder concrete opdrachtomschrijving inclusief omschrijving van de context waarin de opdracht wordt uitgevoerd, het gewenste profiel van de zzp’er (hard en soft skills) en gewenst eindresultaat, wordt het een uitdaging om fatsoenlijk feedback te geven aan de zzp’er in kwestie.

2. De context waarin feedback wordt gegeven

Wanneer feedback wordt gegeven aan de zzp’er heeft de context waarin de feedback wordt ontvangen een grote invloed. Is er vanuit goed opdrachtgeverschap een context gecreëerd waarin wederzijdse betrokkenheid centraal staat, dan vergroot dat de kans dat het feedback geven door de zzp’er wordt omarmd als een leeropportuniteit. Met andere woorden, de feedback zal hier een positief effect hebben op zowel het verbeteren van de presentatie van de zzp’er en zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling.

3. Wie moet de feedback geven?

Wanneer zzp’ers worden ingehuurd door een organisatie, voeren zij de opdracht niet uit in een vacuüm. In veel gevallen werkt de zzp’er samen met anderen in een team. In dat geval rijst de vraag: wie mag de zzp’er feedback geven? Is dat de inhurende manager, de HR-afdeling, de contactpersoon van de zzp’er in de organisatie, de intermediair die de zzp’er aan de opdrachtgever heeft gekoppeld en/of de werknemers waarmee de zzp’er samenwerkt? Juist omdat het onderscheid tussen feedback geven en instructie snel kan vertroebelen, is het van belang hier duidelijke afspraken over te maken en zo schijnzelfstandigheid te voorkomen.

4. Timing van feedback geven

Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat zzp’ers een grote behoefte hebben aan feedback en waardering tijdens de opdracht. Het tijdig bijsturen van de zzp’er en het tussentijds uitspreken van waardering kan een groot verschil maken in de samenwerking en het uiteindelijk succesvol afronden van de opdracht door de zzp’er. Wacht dus niet tot het einde van de opdracht, maar blijf ook tussentijds betrokken bij de zzp’er door transparante communicatie over het presteren van de freelancer. Wederom vergroot dit niet alleen de kans op het gewenste eindresultaat, maar draagt het ook bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van freelancers.

Feedback van de zzp’er richting de organisatie

Tenslotte is het ook aan te raden om open te staan voor feedback vanuit de zzp’er richting de organisatie. Doordat zzp’ers worden ingehuurd door verschillende organisaties, hebben ze een rijke werkervaring Door de samenwerking met freelancers zodanig in te richten dat de zzp’er de ruimte en vrijheid voelt om feedback te geven aan de huidige opdrachtgever, kan de expertise van de zzp’er optimaal benut. Op deze manier overstijgt de waarde van de zzp’er in de organisatie de opdracht waarvoor de zzp’er oorspronkelijk is ingehuurd en plukt de opdrachtgever optimaal de vruchten van de samenwerking met de zzp’er.

Conclusie goed opdrachtgeverschap

Uit onderzoek blijkt de behoefte van freelancers aan constructieve feedback en waardering, zowel op het einde als tijdens het uitvoeren van de opdracht. Toch wordt er door veel opdrachtgevers te lang gewacht met het geven van feedback aan de zzp’ers in de organisatie. Zonde, want dit staat het succesvol afronden van de opdracht en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van zzp’ers in de weg. Om op een goede manier feedback te geven, is het van belang weg te blijven bij indicaties van schijnzelfstandigheid en stil te staan bij de voorwaarden die ervoor kunnen zorgen dat feedback ook daadwerkelijk effectief zal zijn.

Tags: , goed opdrachtgeverschap, leren & ontwikkelen, prestatie, zzp'ers
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Ook Interessante Artikel
Uit De Thema Leiderschap & Management

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

WORD LID

Met HRcommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van HRcommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.