All posts by Leo Bil

Leo Bil (1959) is sinds 2014 Directeur Sociale Zekerheid bij Acture. Hiervoor werkte hij bij Mercer Human Resource Consulting en Achmea Inkomensverzekeringen. Leo studeerde Econometrie aan de VU in Amsterdam en Actuariële wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Hij is lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Acture is gespecialiseerd in private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland en neemt hierin een leidende positie in.

Verzuimbegeleiding bij psychische klachten moet radicaal anders

Werkgevers zouden de begeleiding van werknemers met psychische klachten radicaal anders moeten organiseren. Op dit moment worden leidinggevenden te vaak overvraagd en komt de noodzakelijke snelle werkhervatting dus zelden van de grond. Hierdoor is het […]