Diversiteit en inclusiviteit

50% van de medewerkers geeft aan wel eens te zijn gediscrimineerd tijdens de sollicitatieprocedure
Artikel

50% van de medewerkers geeft aan wel eens te zijn gediscrimineerd tijdens de sollicitatieprocedure

Uit gegevens blijkt dat meer dan de helft van de sollicitanten ervaring heeft gehad met discriminatie op de huidige arbeidsmarkt. Het is de taak van bedrijven om een inclusiever wervingsklimaat te creëren, zeker nu steeds meer internationaal talent zich aanbiedt op de arbeidsmarkt.
Discriminatie tijdens sollicitatieprocedureDiversiteit en inclusiviteitInternationaal talent

Coronacrisis

Het coronavirus heeft grote impact op organisaties en hun medewerkers. De komende periode vind je tips, wetenswaardigheden, inspiratie en meer in deze collectie. Uiteraard melden we het ook zo spoedig mogelijk als er nieuws is.
Filters
Herstel
Herstel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Partners