HR dilemma’s

Ahh ja doe ik morgen, ben altijd van het last-minute inpakken.
Dave Ulrich HR HR dilemma’s

HR ontwikkelen voor rol als Paradox-Navigator

In de voorgaande drie blogs hebben wij beschreven dat met een andere kijk op problemen er mogelijkheden ontstaan om meer succes te realiseren. De kunst is daarbij om business- en organisatieproblemen te vertalen naar dilemma’s. Vervolgens deze als vertrekpunt te nemen om gezamenlijk, om op een constructieve manier tot een gedragen oplossing te komen.

HR en dilemma’s, hoe doe je dat
effectiviteit focus HR dilemma’s

HR en dilemma’s, hoe doe je dat

Van een dilemma is sprake wanneer er twee opties zijn die in eerste instantie op gespannen voet met elkaar staan en die beiden draagvlak hebben en mogelijkheden bieden. Zoals in de eerste blog al is aangegeven, is de grootste valkuil om een keuze te maken. Een eerste stap naar het succesvol omgaan met dilemma’s is niet langer primair te denken in termen van tegenstellingen, maar dit te nuanceren naar schijnbare tegenstellingen.