Berichten van Alexander Crépin

Ahh ja doe ik morgen, ben altijd van het last-minute inpakken.

HR ontwikkelen voor rol als Paradox-Navigator

Artikel
Leiderschap & Management

In de voorgaande drie blogs hebben wij beschreven dat met een andere kijk op problemen er mogelijkheden ontstaan om meer succes te realiseren. De kunst is daarbij om business- en organisatieproblemen te vertalen naar dilemma’s. Vervolgens deze als vertrekpunt te nemen om gezamenlijk, om op een constructieve manier tot een gedragen oplossing te komen.

HR en dilemma’s, hoe doe je dat

HR en dilemma’s, hoe doe je dat

Artikel
Leiderschap & Management

Van een dilemma is sprake wanneer er twee opties zijn die in eerste instantie op gespannen voet met elkaar staan en die beiden draagvlak hebben en mogelijkheden bieden. Zoals in de eerste blog al is aangegeven, is de grootste valkuil om een keuze te maken. Een eerste stap naar het succesvol omgaan met dilemma’s is niet langer primair te denken in termen van tegenstellingen, maar dit te nuanceren naar schijnbare tegenstellingen.

HR Paradox Navigator: waarom en hoe werkt dat, deel 1

Tijd voor HR om deze cruciale competentie te ontwikkelen

Artikel
Leiderschap & Management, Organiseren & Cultuur

De HR Paradox Navigator rol is alweer enige jaren geleden geïntroduceerd door Dave Ulrich. De OECD pleit er zelfs voor om in het onderwijs kinderen al vertrouwd te maken met het omgaan met tegenstellingen.
In een serie van 6 blogs wordt de HR navigator rol verkend en wordt de link gelegd met de inzichten van Fons Trompenaars c.s. en zijn op vele jaren onderzoek gebaseerde inzichten over het benutten van dilemma’s om vernieuwing te realiseren.

Van Cultural Fit naar Cultural Fitness

Van Cultural Fit naar Cultural Fitness ?

Artikel
Organiseren & Cultuur

Bij werving en selectie speelt het zoeken naar ’’cultural fit’ een zeer belangrijke rol. Met allerlei tests wordt op deze behoefte ingespeeld en vallen er prima kandidaten buiten te boot wegens het ontbreken van ’’cultural fit’. In deze blog wordt een voorstel gedaan om van dit begrip afscheid te nemen omdat het organisaties niet sterker maakt en mensen uitsluit!