organisaties

HR Paradox Navigator: HR als rolmodel bij aanpak dilemma’s
HR HR dilemma’s organisaties

HR Paradox Navigator: HR als rolmodel bij aanpak dilemma’s

In deze afsluitende blog van de serie over de rol van HR als Paradox Navigator wordt nog een voorbeeld beschreven van een inhoudelijke benadering van een HR-thema waarbij HR kan laten zien hoe een constructieve benadering van een dilemma kan leiden tot een prima oplossing.

HR Paradox Navigator: HR als rolmodel bij aanpak dilemma’s
HR HR dilemma’s organisaties

HR Paradox Navigator: HR als rolmodel bij aanpak dilemma’s

In de vier voorgaande blogs is er een beeld geschetst over het belang van de rol van HR Paradox Navigator van wat erbij komt kijken om daar invulling aan te geven. In dit artikel gaan we verder de diepte in.

Ahh ja doe ik morgen, ben altijd van het last-minute inpakken.
Dave Ulrich HR HR dilemma’s

HR ontwikkelen voor rol als Paradox-Navigator

In de voorgaande drie blogs hebben wij beschreven dat met een andere kijk op problemen er mogelijkheden ontstaan om meer succes te realiseren. De kunst is daarbij om business- en organisatieproblemen te vertalen naar dilemma’s. Vervolgens deze als vertrekpunt te nemen om gezamenlijk, om op een constructieve manier tot een gedragen oplossing te komen.

De bekende dilemma’s constructief aanpakken
HR HR-dilemma's organisaties

De bekende dilemma’s constructief aanpakken

In deel een en in deel twee zijn de eerste stappen gezet in het verkennen van de HR Paradox Navigator rol. In dit derde deel wordt een volgende stap gezet aan de hand van het kunnen herkennen, benoemen en constructief aanpakken van dit soort schijnbare tegenstellingen in een organisatie.