AI

Hoe volwassen moet de HR-organisatie zijn om AI succesvol in te kunnen zetten?

Hoe volwassen moet de HR-organisatie zijn om AI succesvol in te kunnen zetten?

Evenals bij andere onderdelen van de organisatie ligt er druk op de HR-afdeling om met minder medewerkers alsnog de best mogelijke medewerkerservaring aan te bieden. Management Teams eisen dat de organisatie innoveert en haar ogen richt op de nieuwe ontwikkelingen van AI. Maar hoe volwassen moet een HR-organisatie zijn om…
AIKPMGontwikkelingenorganiserenTech
AI als co-piloot: op deze manier helpt het bij het maken van trainingen

AI als co-piloot: op deze manier helpt het bij het maken van trainingen

Het creëren van de juiste leerinhoud voor een werknemerstraining kan best een uitdaging zijn. Om alle belangrijke aspecten in een training uit te lichten en een duidelijk trainingsprogramma samen te stellen, moet men namelijk vaak met verschillende experts om tafel. Bovendien vereist het veel maatwerk en zijn voor elke organisatie…
AIontwikkelingskillsTrainingen
Hoe speelt een AI-gedreven Talent Marketplace in op de verwachtingen van de generatie(s) van nu?

Hoe een skills-based benadering nieuwe generaties helpt op de werkvloer

Met vier verschillende generaties op de werkvloer, is het voor werkgevers soms een uitdaging om ze allemaal tevreden te houden. Onze nieuwste generatie, Gen Z, mag dan nog wel relatief nieuw zijn op de werkvloer maar heeft – naast hoge verwachtingen – al een grote impact. Voor het behoudt en…
AIGen Zskillstalent managementTalent Marketplace

AI inzetten voor corporate training: zo til je jullie L&D naar een hoger niveau

AI heeft op allerlei manieren invloed op de manier waarop we vandaag de dag werken. Dit soort technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, ook in de wereld van L&D. In dit artikel deelt Lepaya tips over de voordelen van AI in corporate training, waarmee je zowel je organisatie als je medewerkers future…
AIAI TrainingCorporate Traininglepaya

Artificial Intelligence (AI) in HR: a no-brainer

This is basically good news for Human Resources and for your business. Usually HR is one step behind in the digital transformation and AI now offers the chance to catch up. AI can help eliminate repetitive tasks, accelerate the search for talent, reduce employee attrition andimprove employee engagement. The algorithms train themselves to simulate human behaviour and to re-imagine workers experience. AI reacts faster in helping draw out the insights and inferences that might otherwise take reams of manpower or stay uncovered at all.
AIdigitale transformatietechnologie
Hoe de HR-afdeling AI daadwerkelijk succesvol in kan zetten

Hoe de HR-afdeling AI daadwerkelijk succesvol in kan zetten

AI wordt beschouwd als de gouden graal voor HR, maar heeft tot nu toe die belofte nog niet helemaal waar weten te maken. De weg naar een succesvolle implementatie van kunstmatige intelligentie gaat namelijk met wat hobbels gepaard. Waar wordt dit door veroorzaakt en - nog belangrijker - hoe kan dit worden opgelost?
AIArtificial IntelligenceCornerstoneDatadownloadproces optimalisatiewhitepaper
Whitepaper - Moving as One - Responsieve Organisaties

Optimaliseer het verandervermogen van jouw organisatie

Organisaties die hun verandervermogen hebben gemaximaliseerd, zijn in staat om effectief te reageren en te anticiperen op veranderingen in hun omgeving. Dat zijn responsieve organisaties. Zij hebben veel aandacht voor de mensen en hun onderlinge relaties, want die bepalen hoe groot het vermogen is om te veranderen. Dat is belangrijker dan de plannen, de doelen en de processen om die doelen te bereiken.
AIdraagvlakfocusresponsieve organisatiesverandercapaciteitverandermanagementwhitepaper
Doelgericht veranderen met kennis van zaken, deel 2

Doelgericht veranderen met kennis van zaken, deel 2

De strategische rol van HR gaat, onder meer, over het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor succesvolle verandering van een organisatie. Realtime inzichten in de status van verandering helpen bij de uitvoering: in hoeverre bewegen wij in de richting van onze ambitie en doelstellingen?
AIdraagvlakfocusresponsieve organisatiesverandercapaciteitverandermanagement
Welke impact heeft de veranderende arbeidsmarkt op de specialist?

De impact op specialist door veranderende arbeidsmarkt

De elektrische auto’s zijn in opmars, maar wat gebeurt er dan met het beroep automonteur? En de horlogemakers met de smartwatches? De vraag naar handwerk veranderd door maatschappelijke ontwikkelingen. Socioloog Thijs Bol gaat op zoek naar de impact die deze veranderde arbeidsmarkt heeft op mensen met een specialistische opleiding. Want…
AIArtificial IntelligencecoronacrisisUVA
Een toekomstbestendige organisatie: ideologie en technologie

Een toekomstbestendige organisatie: ideologie en technologie

Naast de relatief trage ontwikkeling van managementconcepten, ontwikkelen technologieën zoals blockchain, ’’artificial intelligence’, data-analytics, 3D-printing, big data en ’’internet of things’ zich razendsnel. Hierdoor moeten organisatiemodellen continu aangepast worden.
agileAIArtificial Intelligencebockchaindata-analyticstechnologie

Coronacrisis

Het coronavirus heeft grote impact op organisaties en hun medewerkers. De komende periode vind je tips, wetenswaardigheden, inspiratie en meer in deze collectie. Uiteraard melden we het ook zo spoedig mogelijk als er nieuws is.
Filters
Herstel
Herstel

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Partners