Homepagina

Podcast

#15 Over leidinggeven in tijden van drukte en stress

De rol van leidinggevenden is cruciaal bij het hanteren van werkdruk in organisaties. Deze rol is de laatste decennia behoorlijk van kleur verschoten. Waar voorheen de beste inhoudelijke man of vrouw de baas werd van het team, wordt nu vaker gezocht naar degene die anderen goed faciliteert om het werk te kunnen doen.
Podcast

#17 Over hoe stress en spanning onze democratie bedreigt

Je kunt de kranten niet openslaan of het gaat over werkdruk. Vanuit alle sectoren komen hierover berichten naar buiten. Maar, de geluiden die vanuit het werkveld van de politiek en de ambtenarij komen, zijn wel érg in het oog springend. Een aantal zeer venijnige componenten spelen daarin mee, waardoor je ze zelfs bedreigend voor onze democratie kunt noemen...
Podcast

#18 Over de maakbaarheid van succes

Ons grote geloof in de maakbaarheid van onze levens heeft de laatste decennia een schaduwkant gekregen. Zie vooral de oplopende stress en spanning die we niet gemakkelijk de baas lijken te worden. Met name jonge mensen laten steeds vaker merken dat ze last hebben van dat geloof in maakbaarheid. Het beeld dat ze alles kunnen worden wat ze maar willen blijkt in de praktijk lastig haalbaar.
Podcast

#19 Over psychologische weerstanden tegen veranderingen

Wat maakt het soms zo lastig om mensen - met name bij 'gezonde onderwerpen' zoals balans vinden in werkdruk en vitaliteit - écht iets te laten veranderen? Dat komt omdat we juist met deze onderwerpen de autonomie van mensen raken! Weten hoe het zit met de verschillende psychologische weerstanden, helpt enorm bij het vinden van betere methoden om in je organisatie met deze thema's aan de slag te gaan.
Podcast

#2 Over het vroeg signaleren van te veel stress

Vroegtijdige signalering van te veel stress helpt problemen voorkomen. Dit geldt zowel voor individuen als voor de organisatie als geheel. Individuen hebben er baat bij om beter naar hun eigen lijf te luisteren. Daar zijn we niet zo goed in. En wie binnen een organisatie z'n zintuigen goed gebruikt, kan ook veel te weten komen.
Podcast

#20 Over leren werken met vallen en opstaan

Steeds meer jonge werknemers hebben last van overspanning. De Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden ziet bij de leeftijdscategorie 25- tot 35-jarigen de grootste stijging in psychische vermoeidheid door werk. Ook zien we verschuivingen in de arbeidsmarktkeuzes die jongeren maken. Werkomgevingen waar de nadruk ligt op ‘leren’ (traineeships en consultancy) hebben steeds meer de voorkeur. Maar is dat echt de oplossing…
Podcast

#22 Over de kunst van het nee zeggen

Nee zeggen is een remedie tegen te hoge werkdruk. Je kunt jezelf ermee beschermen en het zorgt voor realiteitszin over wat je wel en niet kunt waarmaken. Toch is het voor velen van ons een bijna tegennatuurlijke actie en iets wat ons bij voorbaat angst inboezemt. Wat zal men wel niet denken van mijn weigering? En zo laden we steeds weer extra werk op onze overvolle wagen.
Podcast

#23 Over de wal die het stress-schip moet keren

Stress en werkdruk worden steeds meer gezien als maatschappelijk probleem. In verschillende sectoren zijn afgelopen tijd cao-afspraken gemaakt rond werkdruk. Ook het SCP heeft zich in haar jaarlijkse kijk op onze maatschappij, nogal specifiek geuit over de hoge druk waaronder mensen gebukt gaan. Is dit het begin van systeemveranderingen?
Podcast

#24 Over op de vlucht slaan voor je baan

Bij stress & burnoutcoaching kom je het vaak tegen... Coachees die het bij de eerste kennismaking al aangeven... 'Ik weet wat mij te doen staat; ik moet m'n baan gewoon inruilen voor een andere!'. Deze conclusie blijkt een enkele keer terecht te zijn, maar is dat vaak ook helemaal niet. Dan is het puur vluchtgedrag om zo snel mogelijk weg te bewegen van dat wat pijn doet. Wat te doen hiermee?
Podcast

#25 Over de schemerzone rond grensoverschrijdend gedrag

Een feestelijke 25e aflevering over een serieus onderwerp! Vermeend grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp dat veel aandacht trekt, maar waaraan veel verschillende kanten zitten. Omdat het gaat over 'beleving' en tegelijk ook een reactie oproept van 'normering' is het een nogal drassig terrein. Het rapport over de sociale (on)veiligheid van de Tweede Kamer biedt iets van houvast én veel stof om over door te praten.
Podcast

#26 Over de 5 belangrijkste stappen in stresscoping

Coping slaat op alle ideeën en acties die we gebruiken om een bedreigende situatie behapbaarder te maken. Ongezonde stress door werkdruk kan zo'n bedreigende situatie zijn. Bij stresscoping is het verstandig om allereerst een keuze te maken tussen probleemgerichte of emotiegerichte coping. Als je de 5 belangrijkste stappen in stresscoping doorloopt dan wordt dat behapbaar maken een stuk gemakkelijker.
Podcast

#29 Familie aan de coachtafel

Ook in werkgerelateerde coaching komt iemands familie soms (figuurlijk) mee naar de coachtafel. In de persoon zelf, door de invloed van ouders, opvoeding, afkomst. Maar ook in de omstandigheden van een coachee (diens zorg voor een gezin of voor familieleden). Vastlopers die in de privé setting ontstaan, komen simpelweg mee naar het werk en zijn daarom onderwerp van het coachgesprek. Hoe dan precies... luister maar!
Podcast

#3 Over de twee gezichten van autonomie op de werkvloer

Autonomie is een belangrijk gegeven bij het becijferen van werkdruk- en ziekteverzuim-risico's. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat, als je weinig vrijheid in je werk hebt (bijv. door werkroosters en -regels waarbinnen je moet opereren) je zeer waarschijnlijk meer werkdruk ervaart. Maar wat nou als je juist heel veel, wellicht té veel, vrijheid in je werk hebt?
Podcast

#30 Over de kracht van emoties en hoe je die hanteert

In deze 1e aflevering na de zomer duiken we meteen het diepe in. Het boek 'Omarm je emoties' van Ronald J. Frederick (vertaald door Rogier Poels) vormt de aanleiding voor een 'deep dive'. De schrijvers (beiden actief als psycholoog/therapeut) leggen uit hoe wij onze cognitie steeds meer de boventoon laten voeren en onze emoties - die juist zo behulpzaam kunnen zijn - wegdrukken. Met alle gevolgen voor onze (mentale) gezondheid.
Podcast

#31 Over wat verzuimcijfers ons vertellen (en wat niet)

Cijfers over ziekteverzuim en onderzoeksinformatie over burn-outachtige klachten leveren de afgelopen jaren ongekend veel aandacht op in de media. Er volgen direct allerlei berichten en bespiegelingen; liefst met veel aandacht voor het negatieve. Nu willen we bij (Werk)drukdrukdruk niks wegrelativeren. Maar we zijn wel op zoek naar nuchtere, feitelijke informatie die ons helpt om tot verbeteringen te komen.
Filters
Reset
Reset

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Artikelen & Blogs

Partners