wet- en regelgeving

Stimuleren duurzame inzetbaarheid, vergeet zzp’ers niet
arbeidsmarkt duurzame inzetbaarheid headfirst

Stimuleren duurzame inzetbaarheid, vergeet zzp’ers niet

Banen verdwijnen, processen worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd en de vereiste vaardigheden veranderen snel. Des te belangrijker om als werkende te investeren in het gericht ontwikkelen van kennis en vaardigheden om zo continu waarde te kunnen blijven toevoegen aan een werk- of opdrachtgever. Daarom lanceert HR-dienstverlener HeadFirst Group een initiatief om duurzame inzetbaarheid van zelfstandig professionals (zp’ers) te stimuleren: Select Academy. Hiermee faciliteert het zzp’ers bij persoonlijke ontwikkeling en continu leren.

Positie zzp'er op de arbeidsmarkt: tijd om knopen door te hakken
arbeidsmarkt flexbranche headfirst

Positie zzp’er op de arbeidsmarkt: tijd om knopen door te hakken

Over de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt door de Nederlandse politiek al jaren gediscussieerd. De hamvraag: hoe kan de wet- en regelgeving rondom werk worden klaargemaakt voor de nieuwe realiteit in de arbeidsmarkt?

arbeidsmarkt round table toekomstbestendige organisatie

De toekomst van wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave in de arbeidsmarkt: het toekomstbestendig maken van de wet- en regelgeving rondom werk. Centraal in deze opgave staan de vragen: hoe brengen we vast en flex dichter bij elkaar en hoe zorgen we voor de juiste balans tussen individuele vrijheid, ruimte voor het ondernemerschap, collectieve zekerheid en een vangnet dat werkt voor eenieder die dat nodig heeft?